ชาวบ้านแม่ลาน้อย ร้องสื่อวอนปรับถนนใหม่ทางแคบ สร้างความเดือดร้อน เพิ่มอุบัติเหตุ

สังคม

ชาวบ้านแม่ลาน้อย ร้องสื่อวอนปรับถนนใหม่ทางแคบ สร้างความเดือดร้อน เพิ่มอุบัติเหตุ

โดย thichaphat_d

23 ม.ค. 2565

65 views

วันนี้ (23 ม.ค.) ชาวบ้านแม่ลาน้อย ร้องทุกข์ผ่านสื่อ วอน แก้ไขโครงการยกระดับความปลอดภัย สร้างถนนทางแยกใหญ่ ใจกลางเมือง ปรับใหม่ไร้ความปลอดภัย ถนนแคบ เกาะกลางใหญ่ไร้ประโยชน์ อุบัติเหตุบ่อยครั้ง

เวลาประมาณ 10.00 น. บริเวณเกาะกลางถนน หลวงสาย 108 (เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน) จุดหน้า โรงพยาบาลอำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีตัวแทนพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย และ พื้นที่ใกล้เคียงรวมตัวกันเพื่อนำสื่อมวลชนท้องถิ่น ลงพื้นที่ดูสภาพข้อเท็จจริง


ปัญหาความเดือดร้อนจากการก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัย ถนนทางแยกใหญ่ ซึ่งบริเวณดังกล่าว ถือเป็นศูนย์กลางการค้าขายของประชาชนชาวอำเภอแม่ลาน้อย และ เป็น ชุมชนเศรษฐกิจที่มีพ่อค้าแม่ค้ากลุ่มผู้ประกอบการอาศัยตลอดแนวถนน


ทั้งนี้ ภายหลังการก่อสร้างโครงการถนนดังกล่าวแล้วเสร็จ พี่น้องประชาชนชาวอำเภอแม่ลาน้อย กลับพบปัญหาต่างๆ มากมาย และ ไม่มีความปลอดภัย จากเดิม ถนนที่เคยกว้าง กลับถูกบีบให้แคบลง พื้นที่ถนนใช้ประโยชน์น้อย เกาะกลางถนนมีขนาดใหญ่เกินความจำเป็น ไม่ได้ใช้ประโยชน์ รางระบายน้ำเป็นรูปตัววี ไม่เหมาะกับสภาพพื้นที่ในชุมชน ไม่มีฝาปิด ไม่มีป้ายแสดงให้ชัดเจนในการใช้เส้นทาง เกิดปัญหาฝุ่นละอองจากการก่อสร้างที่ไม่เรียบร้อย


ฝนตกน้ำท่วมเออล้นเข้าบ้านเรือนราษฏร ผู้ใช้เส้นทางเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ มี เจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมสังเกตการณ์ อาทิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายกเทศมนตรีตำบลแม่ลาน้อย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่ลาน้อย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ลาน้อย และ ผู้ประกอบกิจการ ประชาชนชาวอำเภอแม่ลาน้อย ร่วมให้ข้อมูล และ มีเจ้าหน้าที่ อส.แม่ลาน้อย สภ.แม่ลาน้อย คอยดูแลความเรียบร้อย ขณะพาสื่อลงพื้นที่

การร้องทุกข์ผ่านสื่อ ครั้งนี้ ตัวแทนชาวอำเภอแม่ลาน้อย ได้เสนอให้มีการปรับปรุง 4 ประเด็น คือ เกาะกลางถนนที่มีขนาดกว้างใหญ่เกินแต่ไม่สามารถใช้ประโยชน์อะไรได้ ขอปรับเปลี่ยนให้มีขนาดเล็กลง แล้วขยายถนนให้กว้างขี้น มีป้ายแสดงสัญลักษณ์ให้ชัดเจน ปรับปรุงรางระบายน้ำให้สอดคล้องกับชุมชน จากเดิมก่อสร้างเป็นตัว V ไม่มีฝาปิด ให้แก้ไขโดยหาตระแกรงมาปิดเพื่อขยายพื้นที่ไหล่ทางให้ได้ใช้ประโยชน์


เนื่องจากเป็นพื้นที่หน้าร้านหน้าบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ปัญหาของฝุ่นละออง นอกจากนี้อยากให้ตรวจสอบดูว่า การก่อสร้างถนนบริเวณดังกล่าวถูกต้องตามแบบแปลนหรือไม่ การก่อสร้างเหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับหรือไม่ ซึ่งงบประมาณการก่อสร้างดังกล่าวเป็นของกรมทางหลวง ตามโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่

คุณอาจสนใจ