เครือข่ายจะนะฯ เตรียมมารายงานตัวคดีบุกทำเนียบ พร้อมทวงถามความคืบหน้า SEA

สังคม

เครือข่ายจะนะฯ เตรียมมารายงานตัวคดีบุกทำเนียบ พร้อมทวงถามความคืบหน้า SEA

โดย panwilai_c

22 ม.ค. 2565

29 views

เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น 37คน เตรียมมารายงานตัวในคดีที่ถูกจับกุมที่หน้าทำเนียบรัฐบาล ในวันที่ 26 มกราคมนี้ ก่อนจะไปทวงถามความคืบหน้าจาก สภาพัฒน์ฯ ในการจัดทำ SEA ตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งครบ 1 เดือนแล้ว โดยนักวิชาการคาดหวังว่า การศึกษา SEA จะทำตามขั้นตอนและกระบวนการมีส่วนร่วมที่โปร่งใส เพื่อไม่ให้เป็นเพียงเสือกระดาษ​หรือเป็นตรายางในการกำหนดนโยบายของรัฐ แต่รัฐควรใช้ SEA เป็นแผนพัฒนาประเทศไทย เพื่อป้องกันความขัดแย้งในโครงการสำคัญเรือประมงของชาวบ้านสวนกง ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ทยอยกลับเข้าฝั่ง ท่ามกลางการรอคอยของครอบครัวและแม่ค้า ที่มารอซื้อปลาสดนำไปขายในตลาด หรือชาวบ้านบางคนมารอซื้อถึงเรือ สร้างรายได้ให้กับชาวประมงทันทีอย่างวันนี้ได้กุ้งแชบ๊วยตัวใหญ่ที่ขายได้อย่างน้อย 1,500 บาท หากได้ปู หรือ ปลาก่อนหน้านี้บางวันก้ได้นับหมื่นบาท เป็นเหตุผลที่ชาวจะนะ เห็นว่าหากรัฐพัฒนาให้ตรงจุด ชาวบ้านสามารถมีรายได้ได้มากกว่าการได้ค่าจ้างวันละ 350 บาทจากการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมนี่จึงเป็นเหตุผลให้เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น เสนอให้มีการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ หรือ SEA-Strategic environment Assessment ในโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม เพื่อหาทางออกความขัดแย้งในพื้นที่ ที่มากกว่าการมีกลุ่มสนับสนุน แต่โครงการนี้ผลักดันโดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอบต.และมีเอกชนเจ้าของที่ดินกว่า 17,000 ไร่ จะได้ประโยชน์ โดยที่ประชาชนไม่เคยมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการพัฒนาให้ตรงกับฐานทรัพยากรในพื้นที่ ซึ่งผ่านมากว่า 1 เดือน สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือสภาพัฒน์ ได้ประสานงานมายังสถานศึกษาในพื้นที่ ทั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ มหาวิทยาลัยทักษิณ ตามที่ครม.กำหนดไว้แล้ว ซึ่งนักวิชาการ เชื่อว่า หากสภาพัฒน์ กำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการกำกับการศึกษา SEA ได้เหมาะสม ไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของผู้ได้รับผลประโยชน์ทับซ้อน sea ก็จะกลายเป็นทางออกที่ดีแม้กรณีที่จะนะ จะมีจุดเริ่มต้นที่ไม่ถูกต้องตามกรอบการศึกษา sea ที่เป็นการศึกษาว่าควรจะมีแผนการพัฒนาหรือโครงการอะไรที่เหมาะสมกับพื้นที่ แต่กรณีนี้กลับมีโครงการที่จะพัฒนา และมีเพื้นทื่รองรับ มาก่อน จึงต้องทำให้การศึกษา SEA ตอบโจทย์ให้ชัดว่า จะมีการพัฒนาอย่างไรได้บ้าง นอกเหนือจากโครงการที่จัดทำไว้การศึกษา SEA ต่างจากการศึกษา EAI เพราะ SEA จะเป็นการศึกษาว่าจะพัฒนาพื้นที่นั้นอย่างไรให้ยั่งยืน แต่ EAI จะศึกษาว่าจะทำโครงการต่างๆในพื้นที่นั้นอย่างไรให้กระทบน้อยที่สุด sea จึงเป็นการศึกษาระดับแผนงานและนโยบาย ซึ่งหลักการที่ดี ต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตั้งแต่ต้น อย่างโปร่งใส โดยแม้จะตอบไม่ได้ว่าควรทำไม่ควรทำ แต่จะบอกได้ว่าพื้นที่นั้นควรทำอะไรจึงจะเหมาะสมที่สุดอย่างเช่นในพื้นที่ อำเภอจะนำ จังหวัดสงขลา ก็ต้องศึกษาว่าจะพัฒนาอาชีพประมง อาชีพจากพื้นที่ทะเลและชายฝั่ง และการต่อยอดอาชีพจากฐานทรัพยากร เช่น นกเขา และสิ่งสำคัญต้องผลักดันให้ sea ได้รับการยอมรับตามกฏหมาย โดยสภาพัฒน์ มีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ที่จะผลักดันให้มีการยอมรับ SEa ในการจัดทำแผนพัฒนาต่างๆ เพื่อไม่ให้ SEA เป็นเพียงเสือกระดาษผู้จัดการมูลนิธินิติธรรมสสิ่งแวดล้อม หรือ enlaw เห็นด้วยว่าขั้นตอนการจัดทำ SEA มีความสำคัญมากรวมถึงคณะกรรมการกำกับการศึกษา ที่ต้องโปร่งใส และอยากเห็นการจัดทำ SEA จะนะ นำไปสู่การจัดทำ SEA ประเทศไทย ที่ควรนำมาเป็นกรอบในการพัฒนาแต่ละพื้นที่ให้เหมาะสมในขณะที่เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น เตรียมเดินทางขึ้นกรุงเทพในวันที่ 26 มกราคม เนื้องจากชาวบ้านที่ถูกดำเนินคดีจะต้องไปรายงานตัว ในวันที่ 27 มกราคม จึงเตรียมไปทวงถามความคืบหน้า SEA จากสภาพัฒน์ เพราะ 1เดือนที่ผ่านมา ยังเห็นความเคลื่อนไหวของกลุ่มสนับสนุน ซึ่งตามมติ ครม.ต้องหยุดการดำเนินโครงการต่างๆ ไว้จนกว่้าการศึกษา SEA จะแล้วเสร็จขณะที่นายประสิทธิชัย หนูนวล ที่ปรึกษาเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ย้ำเช่นกันว่า เพื่อป้องกันไม่ให้ sea กลายเป็นตรายางให้กับรัฐ โดยเฉพาะโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะที่สัมพันธ์กับเจ้าของที่ดิน และที่มาการผลักดันโครงการของรัฐ จึงต้องตั้งคำถามไปยังรัฐบาลถึงการตรวจสอบการทำหน้าที่ของ ศอบต.รวมถึงที่มาของที่ดินกว่า 17,000 ไร่ของเอกชน ที่กลายเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า การพัฒนาจะเริ่มต้นเพื่อตอบสนองเจ้าของที่ดินหรือประชาชน

คุณอาจสนใจ

Related News