ไทยพบติดโควิด +8,112 ราย กรมอนามัยแนะดูแลเด็กเล็ก ระวังติดเชื้อจากคนในครอบครัว

สังคม

ไทยพบติดโควิด +8,112 ราย กรมอนามัยแนะดูแลเด็กเล็ก ระวังติดเชื้อจากคนในครอบครัว

โดย panwilai_c

22 ม.ค. 2565

50 views

สถานการณ์ระบาดโควิด-19 ซึ่งวันนี้ (22 ม.ค. 65) ศบค.รายงานว่าขณะนี้ไทยพบเชื้อโอมิครอนระบาดครบแล้วในทุกจังหวัด ขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ วันนี้ก็ยังสูงกว่า 8,000 คน โดยตัวเลขผู้เสียชีวิตวันนี้ก็เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ 8,112 คน ผู้ป่วยหายกลับบ้าน 7,582 คน ผู้ป่วยกำลังรักษา 83,231 คน และเสียชีวิต 19 คน เป็น ชาย 9 คนและ หญิง 10 คน ในจำนวนนี้เป็นชาวสเปน 1 คนรวมอยู่ด้วยกรุงเทพมหานคร ยังเป็นพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อสูงสุด รองมาเป็นสมุทรปราการ และชลบุรีทางด้านนายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รายงานสถานการณ์ระบาดว่า ขณะนี้ไทยพบผู้ติดเชื้อโอมิครอนครบทุกจังหวัดแล้ว และผู้ป่วยที่เคยติดเชื้อสายพันธุ์เดลต้า ที่ติดเชื้อซ้ำ ทั้งหมดที่พบจากการเฝ้าระวัง เป็นเชื้อโอมิครอนทั้งหมด เพราะยังไม่มีภูมิป้องกันขณะที่ กระทรวงสาธารณสุข นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงมีผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กติดเชื้อโควิด-19 จากคนในครอบครัว ซึ่งอาการติดเชื้อที่พบตั้งแต่ไม่มีอาการ จนถึงมีอาการรุนแรง เช่น ปอดอักเสบ โดยกลุ่มเสี่ยงที่พบอาการรุนแรงคือ เด็กทารกและเด็กเล็กอายุน้อยกว่า 5 ปี ซึ่งต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อทันที เมื่อตรวจ ATK หรือเมื่อตรวจ RT-PCR ให้ผลพบเชื้อส่วนเด็กที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อย สามารถรับการรักษาแบบ Home Isolation (HI) ได้ แต่ต้องมีพ่อแม่ หรือผู้ปกครองที่สามารถดูและประเมินอาการให้เด็กได้ตลอดเวลา โดยใช้อุปกรณ์เพื่อติดตามอาการ ได้แก่ ปรอทวัดไข้ เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว อุปกรณ์ที่สามารถถ่ายภาพหรือคลิปวิดีโออาการของเด็กได้ โทรศัพท์ เพื่อติดต่อกับสถานพยาบาลหากมีเหตุจำเป็น และยาสามัญประจำบ้านเพื่อบรรเทาอาการ ได้แก่ ยาลดไข้ เช่น พาราเซตามอล ยาแก้ไอ ยาลดน้ำมูก และเกลือแร่และผู้ปกครองต้องคอยสังเกตอาการโดยรวมของเด็กอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ซึ่งระดับอาการของเด็กแบ่งเป็น 2 แบบ คือ แบบที่ 1 อาการในระดับที่สามารถเฝ้าสังเกตที่บ้านต่อไปได้ คือ มีไข้ต่ำ มีน้ำมูก มีอาการไอเล็กน้อย ไม่มีอาการหอบเหนื่อย ถ่ายเหลว ยังคงกินอาหารหรือนมได้ปกติ และไม่ซึมส่วนแบบที่ 2 อาการที่ผู้ปกครองควรติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อนำเด็กส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว คือ มีไข้สูงกว่า 39 องศาเซลเซียส หายใจหอบเร็วกว่าปกติ ใช้แรงในการหายใจ ปากเขียว ระดับออกซิเจนปลายนิ้วน้อยกว่า 94 เปอร์เซ็นต์ ซึมลง ไม่ดูดนม และไม่กินอาหาร นอกจากนี้ ผู้ปกครองต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมืออย่างถูกวิธี หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับเด็กที่ติดเชื้อ

คุณอาจสนใจ