ผู้ว่าฯโคราชเชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่เกษตรกรที่เดือดร้อนจากโรคระบาดในสุกร จ.ตาก-พิษณุโลก

พระราชสำนัก

ผู้ว่าฯโคราชเชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่เกษตรกรที่เดือดร้อนจากโรคระบาดในสุกร จ.ตาก-พิษณุโลก

โดย panwilai_c

22 ม.ค. 2565

14 views

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่เกษตรกร ที่เดือดร้อนจากโรคระบาดในสุกร ที่จังหวัดตาก และจังหวัดพิษณุโลกวันนี้ ที่หอประชุม ศาลากลางจังหวัดตาก สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทาน เครื่องอุปโภค บริโภค ที่ทรงบรรจุด้วยพระองค์เอง ไปมอบแก่เกษตรกร ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดในสุกร ในพื้นที่จังหวัดตาก เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจ ด้วยทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนในการดำรงชีวิตโดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปมอบต่อแก่เกษตร ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งจังหวัดตาก มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร 3 พัน 642 ราย มีสุกรกว่า 4 หมื่นตัว มีเกษตรได้รับผลกระทบ 126 ราย มีการทำลายสุกร 1 พัน 835 ปัจจุบันไม่พบการระบาดของโรคและที่หอประชุม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทาน เครื่องอุปโภค บริโภค ไปมอบแก่เกษตรกรได้รับผลกระทบ จากโรคระบาดในสุกร ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีเกษตรกรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 106 ราย จาก 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง ,วังทอง ,บางกระทุ่ม, บางระกำ, นครไทย และชาติตระการ โดยทางจังหวัด ได้ทำลายซากสุกรไปแล้ว 3 พัน 295 ตัว โดยมี นาย รณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นตัวแทนเกษตรกรจาก 6 อำเภอที่ได้รับผลกระทบ รับสิ่งของพระราชทานดังกล่าว เพื่อนำไปมอบแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรที่เดือดร้อน เป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ตามพระประสงค์

Related News