กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงนำข้าราชบริพาร ร่วมบรรจุกล่องยังชีพพระราชทานมอบแก่เกษตรกร ที่เดือดร้อนจากโรคระบาดในสุกร

พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงนำข้าราชบริพาร ร่วมบรรจุกล่องยังชีพพระราชทานมอบแก่เกษตรกร ที่เดือดร้อนจากโรคระบาดในสุกร

โดย panwilai_c

22 ม.ค. 2565

25 views

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงนำข้าราชบริพารในพระองค์ ร่วมบรรจุกล่องยังชีพพระราชทาน เพื่อเชิญไปมอบแก่ประชาชน และเกษตรกร ที่ประสบความเดือดร้อนจากโรคระบาดในสุกร ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือวันนี้ เวลา 15 นาฬิกา สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ ท้องพระโรง ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทรงนำพลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ และข้าราชการกองทัพเรือ พร้อมด้วยข้าราชบริพารในพระองค์ ร่วมบรรจุกล่องยังชีพพระราชทาน เพื่อเชิญไปมอบแก่ประชาชนและเกษตรกร ที่ประสบความเดือดร้อน จากโรคระบาดในสุกรในพื้นที่ต่างๆ จำนวน 300 ชุด โดยจะเชิญไปมอบที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน, จังหวัดแพร่ และจังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดละ 100 ชุด เป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นทั้งนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงรับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อน จากสถานการณ์ของโรคระบาดในสุกร ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชน และเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ทั้งรายเล็ก และรายย่อย รวมถึงค่าครองชีพที่สูงขึ้นด้วยทรงห่วงใย และทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ทรงหาแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมกันนี้ มีพระดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งฟื้นฟูอาชีพทางเลือกให้กับประชาชน และเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ อาทิ การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ การเลี้ยงปลาน้ำจืด เช่น ปลานิลจิตรลดา ซึ่งเป็นปลาเศรษฐกิจ มีรสชาติอร่อย เป็นต้น เพื่อบรรเทาปัญหาในระยะสั้น แต่หากสถานการณ์โรคระบาดในสุกรคลี่คลายลง อาชีพทางเลือกที่พระราชทานคำแนะนำ อาจจะเป็นอาชีพที่สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชน และเกษตรกรเพิ่มขึ้นทางหนึ่งสำหรับการบรรจุกล่องยังชีพพระราชทานด้วยพระองค์เองในแต่ละครั้ง ทรงมีพระประสงค์ในการพระราชทานความช่วยเหลือประชาชน และเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร 23 จังหวัด จำนวน 2 พัน 400 ชุด เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น นับเป็นพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงมีพระเมตตา ต่อผู้ประสบความเดือดร้อนในการนี้ ได้มีพระดำรัสขอบใจ ผู้บัญชาการทหารเรือ และข้าราชการกองทัพเรือ ที่มาร่วมบรรจุสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ด้วย

Related News