กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค แก่เกษตรกรที่เดือดร้อนจากโรคระบาดในสุกร

พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค แก่เกษตรกรที่เดือดร้อนจากโรคระบาดในสุกร

โดย pattraporn_a

21 ม.ค. 2565

33 views

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานเครื่องอุปโภค บริโภค เป็นกำลังใจแก่เกษตรกร ที่เดือดร้อนจากโรคระบาดในสุกร ที่จังหวัดน่าน จังหวัดสระบุรี และจังหวัดเพชรบูรณ์


วันนี้ ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เชิญสิ่งของพระราชทาน เครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นต่อการยังชีพ จำนวน 100 ชุด ไปมอบแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดในสุกร ในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และนายอำเภอ 15 อำเภอ เข้ารับมอบสิ่งของพระราชทาน เพื่อนำไปช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อน แก่ผู้ได้รับผลกระทบต่อไป ทั้งนี้ด้วยทรงห่วงใย ต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทุกคน


และที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โปรดให้ นายบัญชา เตชะสกุล รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เชิญสิ่งของพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น จำนวน 200 ชุด ไปมอบแก่เกษตรกร และผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดในสุกร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่เกษตรกร ทั้งนี้จังหวัดสระบุรี มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร จำนวน 151 ราย รวมกว่า 90,000 ตัว มีการทำลายสุกร ที่เข้าข่ายต่อการติดโรคระบาด จำนวน 889 ตัว


ส่วนที่กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ โปรดให้พลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 300 ชุด ไปมอบแก่เกษตรกร และผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยจังหวัดเพชรบูรณ์ มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร จำนวน 2,074 ราย รวมกว่า 250,000 ตัว มีเกษตรกรได้รับผลกระทบจำนวน 288 ราย ในพื้นที่ 9 อำเภอ มีการทำลายสุกร ที่เข้าข่ายต่อการติดโรคระบาดกว่า 15,000 ตัว

คุณอาจสนใจ

Related News