สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดสัมมนา 'เจาะกลยุทธ์การสื่อสารแห่งโลกอนาคต'

ประชาสัมพันธ์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดสัมมนา 'เจาะกลยุทธ์การสื่อสารแห่งโลกอนาคต'

โดย thichaphat_d

19 ม.ค. 2565

59 views

เพราะการสื่อสารเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนสังคม เป็นฟันเฟืองสำคัญสู่ความสำเร็จขององค์กร และเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาโลกอนาคต

คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ยกกองทัพวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาอัพสกิลองค์ความรู้ เปิดคลังสมองเพื่อการพัฒนาการสื่อสารถ่ายทอดองค์ความรู้แบบ Exclusive ในงานสัมมนาหัวข้อ “เจาะกลยุทธ์การสื่อสารแห่งโลกอนาคต” ที่อัดแน่นองค์ความรู้มาให้ทุกท่านได้รับฟังตลอดทั้งวัน


Highlight Topic:

✓Guest speaker: “Strategic Communication in MetaWorld”

✓How-to : “ฟันเฟืองสู่ความสำเร็จขององค์กรธุรกิจอย่างยั่งยืน”

✓Research: “จากการวิจัยสู่การปฏิบัติงาน: นวัตกรรมการสื่อสารภายในองค์กรเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน Generation Y”

✓Panel Discussion: “หมุนให้ทันโลกการสื่อสารด้วย Lab หรือห้องทดลองพัฒนานวัตกรรมสื่อ”

✓Workshop: “หยิบรอบตัวมาคิดนวัตกรรมสื่อ: เรียนรู้กระบวนการคิดให้เป็น Media Lab”

โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

 คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ

หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 ดร.หลุยส์ คริสธานินทร์

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

 คุณปัทมาพร โพจันทร์

เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

 คุณกฤตนัน ดิษฐบรรจง

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ส่องสื่อ มีเดีย แลป จำกัด

 ผศ.ดร.ภูริพันธุ์ รุจิขจร

ที่ปรึกษาด้านข้อมูล Boonmee Lab

 ผศ.ดร.สกุลศรี ศรีสารคาม

หัวหน้าสาขาวิชาเอกวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์และสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์เข้าร่วมงานสัมมนาในวันพฤหัสบดี ที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 เวลา 8.30-16.00 น. ได้ 2 รูปแบบ

1. Onsite ณ ห้อง Auditorium ชั้น 16 อาคาร CP All Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ (จำนวน 50 ท่าน)

2. Online ผ่าน Zoom Cloud Meetings

(ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเท่านั้น)ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/pzoSakMwuLADPe4Z8

(ลงทะเบียนได้ถึงวันจันทร์ ที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 )สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณอมรรัตน์ โทร. 084-927-2693 อีเมล: amornrutkri@pim.ac.th

คุณวราภรณ์ โทร.061-401-4965 อีเมล: waraporntan@pim.ac.th☆ MCA PIM ครบเครื่องเรื่องการสื่อสาร

#CAPIM #สัมมนานิเทศศาสตร์ #สัมมนาmca #สัมมนาปริญญาโท #สัมมนาฟรี #ปริญญาโทนิเทศ #PIMCA #PIMMCA #สัมมนาดีดี #สัมมนาออนไลน์

คุณอาจสนใจ