กรมพระศรีสวางควัฒนฯ โปรดให้ผู้ว่าฯแต่ละจังหวัดนำสิ่งของพระราชทาน มอบแก่เกษตรกรที่เดือดร้อนจากโรคระบาดในสุกร

พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ โปรดให้ผู้ว่าฯแต่ละจังหวัดนำสิ่งของพระราชทาน มอบแก่เกษตรกรที่เดือดร้อนจากโรคระบาดในสุกร

โดย panwilai_c

18 ม.ค. 2565

32 views

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของโรคในสุกร ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดกาฬสินธุ์วันนี้ ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทาน ประกอบด้วยเครื่องอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นได้แก่ ข้าวสาร อาหารแห้ง และอื่นๆ ไปมอบแก่เกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคในสุกร ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีโดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และนายอำเภอ 11 อำเภอ เป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของพระราชทานดังกล่าว เพื่อนำไปช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ได้รับผลกระทบ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร รวม 100 รายจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 100 ชุด ไปมอบแก่เกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคในสุกร ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และนายอำเภอจาก 4 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด อำเภอโพนทอง อำเภอจังหาร และอำเภอธวัชบุรี รับมอบสิ่งของพระราชทาน ซึ่งเป็นสิ่งของยังชีพ ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อนำไปช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนรวมทั้งเป็นขวัญกำลังใจ แก่ผู้ได้รับผลกระทบพร้อมกับ ได้เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 100 ชุด ไปมอบแก่เกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคในสุกร ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ รับมองสิ่งของพระราชทาน การได้รับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ สามารถสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกร ผู้ได้รับผลกระทบเป็นอย่างยิ่ง

คุณอาจสนใจ

Related News