ประธานองคมนตรี วางพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2565

พระราชสำนัก

ประธานองคมนตรี วางพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2565

โดย pattraporn_a

17 ม.ค. 2565

27 views

ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ วางพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2565

วันนี้ เวลา 14 นาฬิกา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพุ่มดอกไม้ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และจุดธูปเทียนถวายราชสักการะ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย เนื่องในงานรัฐพิธี วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นวันที่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช รัชกาลที่ 4 ทรงค้นพบหลักศิลาจารึก ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชหลักที่ 1 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2376 ต่อมาคณะรัฐมนตรี จึงกำหนดให้วันที่ 17 มกราคมของทุกปี เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงเป็นนักการทหาร นักปกครอง นักการทูต และนักปราชญ์ ที่ทรงประดิษฐ์อักษรไทย หรือลายสือไทยขึ้น เมื่อปี 1826 ซึ่งเป็นคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวง ต่อปวงชนชาวไทย ที่ทำให้มีภาษาพูด ภาษาเขียน เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ตราบจนทุกวันนี้

Related News