พระราชสำนัก

องคมนตรี เป็นประธานมอบโล่เชิดชูเกียรติ ครูในดวงใจศิษย์ ครั้งที่ 18

14 ม.ค. 2565

123 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ ครูในดวงใจศิษย์ ครั้งที่ 18 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


วันนี้ที่ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธี มอบโล่เชิดชูเกียรติ ครูในดวงใจศิษย์ ครั้งที่ 18 เนื่องในวันครูแห่งชาติ วันที่ 16 มกราคม 2565


โดยมอบรางวัลให้กับผู้บริหารและครู ที่สร้างคุณงามความดี ประพฤติ ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณ ของวิชาชีพครู มีจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเสียสละ รัก เมตตา และปรารถนาดีต่อลูกศิษย์ โดยปีนี้ มีครูที่ได้รับการคัดเลือกจากทั่วประเทศ เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ ครูในดวงใจศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 219 คน และนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงระดับประเทศและนานาชาติ "คนดีศรีนอร์ท" และ "เด็กดีศรี SBAC" จำนวน 9 คน


นอกจากนี้ ภายในงานได้จัดกิจกรรมถวายราชสดุดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็น "คุรุราชา ครูแห่งแผ่นดิน"


ซึ่งมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ-เอสแบค สะพานใหม่ และวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี-เอสแบค นนทบุรี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในการสร้างคนดีให้กับสังคม และประเทศชาติมาอย่่างต่อเนื่อง


ข่าวยอดนิยม