พระราชสำนัก

ในหลวง ส่งพระราชสาส์น แสดงความยินดีไปยัง สมเด็จพระราชินีนาถ มาร์เกรเธอที่ 2 แห่งเดนมาร์ก ในโอกาสทรงครองราชย์ ครบ 50 ปี

14 ม.ค. 2565

26 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น แสดงความยินดีไปยัง สมเด็จพระราชินีนาถ มาร์เกรเธอที่ 2 แห่งเดนมาร์ก ในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี


วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง สมเด็จพระราชินีนาถ มาร์เกรเธอที่ 2 แห่งเดนมาร์ก ในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี ในวันที่ 14 มกราคม 2565 ความว่า "สมเด็จพระราชินีนาถ มาร์เกรเธอที่ 2 แห่งเดนมาร์ก กรุงโคเปนเฮเกน


ในโอกาสการเฉลิมฉลอง วาระอันเป็นประวัติศาสตร์ ที่ฝ่าพระบาททรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี หม่อมฉันและพระราชินี มีความยินดีอย่างยิ่ง ที่จะถวายพระพรชัยมงคล พร้อมทั้งความปรารถนาดี เพื่อฝ่าพระบาททรงพระเกษมสำราญ และมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ประชาชนชาวไทย ขอส่งใจร่วมกับประชาชนชาวเดนมาร์ก


ในการเฉลิมฉลอง 5 ทศวรรษแห่งรัชสมัย อันเปี่ยมด้วยพระบารมี ประเทศเดนมาร์ก ได้รักษาสถานะที่สง่างามอย่างเต็มภาคภูมิ ท่ามกลางนานาประเทศมาโดยตลอด ด้วยความเป็นปึกแผ่นเข้มแข็ง ความใฝ่สันติ และความเจริญรุ่งเรือง


การเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทย ในวาระต่าง ๆ ของฝ่าพระบาท ยังตราตรึง อยู่ในความทรงจำของชาวไทย ไม่เสื่อมคลาย โดยเฉพาะการเสด็จพระราชดำเนินมาเยือนอย่างเป็นทางการ เมื่อปีพุทธศักราช 2544 สัมพันธไมตรีอันใกล้ชิดสนิทสนม ระหว่างราชอาณาจักรของเราทั้งสองนั้น ได้เจริญรุดหน้าเป็นที่ยิ่ง


ด้วยพระบารมีของฝ่าพระบาท อันเป็นการสืบสานพระราชปณิธาน ในสมเด็จพระราชาธิบดีเฟรเดริกที่ 9 พระราชบิดาของฝ่าพระบาท กับพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชบิดาของหม่อมฉัน ขอให้มิตรภาพ ระหว่างประเทศของเราทั้งสอง จงสถิตสถาพร และเจริญรุ่งเรืองสืบไป"


(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวยอดนิยม