PEA แจงกรณีบ้านโดนตัดไฟ เด็กจุดเทียนอ่านหนังสือ ทำบ้านวอด ยันเจ้าของบ้านสามารถผ่อนชำระค่าไฟฟ้าได้

ประชาสัมพันธ์

PEA แจงกรณีบ้านโดนตัดไฟ เด็กจุดเทียนอ่านหนังสือ ทำบ้านวอด ยันเจ้าของบ้านสามารถผ่อนชำระค่าไฟฟ้าได้

โดย thichaphat_d

14 ม.ค. 2565

457 views

ตามที่สื่อมวลชนเสนอข่าว กรณีเหตุเพลิงไหม้บ้านเนื่องจากถูกตัดไฟฟ้า ในพื้นที่อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ นั้น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้เข้าตรวจสอบแล้วขอเรียนชี้แจงว่า บ้านดังกล่าวไม่ได้จ่ายค่าไฟฟ้านาน 15 เดือน (เดือนพฤศจิกายน 2563 – ปัจจุบัน)  โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าตามระเบียบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 จึงทำให้บ้านหลังนี้ไม่มีไฟฟ้าใช้ หลานชายเจ้าของบ้านจึงต้องจุดเทียนเพื่ออ่านหนังสือในเวลากลางคืน และคาดว่าน่าจะดับเทียนไม่สนิทจึงทำให้เกิดเพลิงไหม้  
ซึ่งที่ผ่านมาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้เข้าพบเจ้าของบ้านหลังดังกล่าว ให้ติดต่อเพื่อทำเรื่องขอแบ่งชำระค่าไฟฟ้าเป็นงวดๆ เพื่อที่จะได้ใช้ไฟฟ้าต่อได้ แต่ทางผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ได้มีการติดต่อเพื่อทำเรื่องขอแบ่งชำระ จึงทำให้ไม่สามารถใช้กระแสไฟฟ้าได้จนเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว อย่างไรก็ตามการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มิได้นิ่งนอนใจพร้อมหาแนวทางช่วยเหลือเยียวยาต่อไป

ทั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอแนะนำประชาชนที่ประสบปัญหาและต้องการผ่อนชำระค่าไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สามารถยื่นความประสงค์ขอผ่อนชำระค่าไฟฟ้าผ่านระบบออนไลน์ได้ที่  http://installment.pea.co.th  แอพพลิเคชัน PEA Smart Plus  http://www.pea.co.th  หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ชี้แจงข่าวเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ และขอขอบคุณที่ให้โอกาสกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชี้แจงข้อเท็จจริงกับประชาชนด้วยดีเสมอมา ขอขอบคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้
คุณอาจสนใจ

Related News