เศรษฐกิจ

'อาคเนย์-ไทยประกันภัย' ลุ้นคำสั่งศาล ปมฟ้อง คปภ. ขอยกเลิกกรมธรรม์ เจอจ่ายจบ

14 ม.ค. 2565

871 view

เรื่องเล่าเช้านี้

ออกอากาศ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 06:00 - 08:20 น.

ในวันที่ 14 มกราคม 2565 จะมีการนัดตัดสินกรณีคำฟ้องระหว่างบริษัทอาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ฟ้องคดีที่ 1 และบริษัทไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน) ในฐานะผู้ฟ้องคดีที่ 2

ซึ่งทั้งสองได้มอบอำนาจให้ตัวแทนเป็นผู้กระทำแทน ได้ยื่นฟ้องเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้อง คดีข้อหา ออกคำสั่งทางปกครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

โดยมีบทสรุปว่า คำสั่งนายทะเบียนก่อให้เกิดความปั่นป่วน วุ่นวาย และผลกระทบในวงกว้าง บริษัทประกันวินาศภัยทยอยปิดตัวเอง เป็นโทษต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ เป็นผลเสียต่อประชาชนในวงกว้าง รวมถึงผู้เอาประกันภัยภัยอื่นๆเช่น บ้าน รถยนต์ ฯลฯ

ยังส่งผลลบทำให้กองทุนประกันวินาศภัยถึงขนาดเงินหมด ผู้ฟ้องคดีทั้งสองต้องปิดตัวเองไปในไม่ช้า หากไม่อาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยเจอจ่ายจบได้ ซึ่งจะยิ่งทำให้เกิดความสั่นคลอนทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ

อีกทั้งมีแนวโน้มสูงที่บริษัทประกันวินาศภัยอีกหลายราย ก็อาจต้องปิดตัวเอง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงขอความเมตตาจากศาลได้โปรดเพิกถอนคำสั่งนายทะเบียนฯ อันจะเป็นประโยชน์สาธารณะ และเป็นประโยชน์ ต่อส่วนรวม

โดยในคำขอท้ายคำฟ้อง ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ขอศาลได้โปรดมีคำพิพากษา ดังนี้

1) พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งนายทะเบียนที่ 38/2564 เรื่องให้ยกเลิกเงื่อนไขการใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยบริษัทในกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 สำหรับบริษัทประกันวินาศภัยฉบับลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ออกคำสั่ง

2) ขอให้ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 38/2564 เรื่องให้ยกเลิกเงื่อนไขใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยบริษัทในกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย ฉบับลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ไว้เป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษา คดีหรือจนกว่าศาล จะมีคำสั่งหรือคำพิพากษา เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้คงต้องรอผลพิจารณาของศาลปกครองกลางว่าจะออกมาอย่างไร หากศาลเห็นพ้องตามคำร้องของบริษัทประกัน ก็อาจจะมีผลต่อกรมธรรม์ประกันโควิดเจอจ่ายจบของประชาชนทั้งระบบที่ทำไว้ และยังมีผลคุ้มครองอยู่เกือบ 10 ล้านกรมธรรม์


รับชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/vfkzUKwUjZ0

ข่าวยอดนิยม