ผู้โชคดี รายการเรื่องเล่าเช้านี้ วันที่ 7 มกราคม 2565 ได้รับบัตรจากดรีมเวิลด์ 5 รางวัล

ประชาสัมพันธ์

ผู้โชคดี รายการเรื่องเล่าเช้านี้ วันที่ 7 มกราคม 2565 ได้รับบัตรจากดรีมเวิลด์ 5 รางวัล

โดย panwilai_c

7 ม.ค. 2565

37 views

ผู้โชคดี รายการเรื่องเล่าเช้านี้ วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 ได้รับบัตรจากดรีมเวิลด์ 5 รางวัล ๆ ละ 2 ใบ เวลา 7.15-7.18 น. (แฟนข่าว)

1.คุณธัญลักษณ์ ล้อมรื่น กทม.

2.คุณณัฐกฤตา ศุภกรธรรม กทม.

3.คุณอลิศรา โชติกะสุภา จ.ปทุมธานี

4.คุณณัฐพล ปุณณานนท์ จ.สมุทรปราการ

5.คุณสาวิตรี พุ่มพวง จ.นนทบุรี

คุณอาจสนใจ