การเมือง

ศาล รธน. วินิจฉัย 5 ส.ส. กปปส. พ้นสมาชิกภาพ ส.ส.

08 ธ.ค. 2564

141 view

เรื่องเล่าเช้านี้

ออกอากาศ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 06:00 - 08:20 น.

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีคำวินิจฉัยให้ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ  นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ 2 ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ และ 3 ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ได้แก่ นายอิสระ สมชัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ  นายถาวร เสนเนียม ส.ส.สงขลา และนายชุมพล จุลใส ส.ส.ชุมพร พ้นจากสมาชิกภาพการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จากกรณีที่ศาลอาญา มีคำพิพากษาจำคุก และให้คุมขังระหว่างการขออุทธรณ์ พร้อมเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ก่อนที่ศาลอุทธรณ์จะรับคำร้องขออุทธรณ์คดี และมีคำสั่งปล่อยตัว


โดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ชี้แจงเหตุผลว่า รัฐธรรมนูญมาตรา 101 สมาชิกสภาพ ส.ส. จะสิ้นสุดลงเมื่อมีลักษณะต้องห้าม ต้องคำพิพากษาให้จำคุก หรือถูกคุมขังโดยคำสั่งของศาล หรือรวมถึงถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ไม่ว่าคดีจะสิ้นสุดแล้วหรือไม่ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการ คำพิพากษาของศาล มีผลใช้บังคับได้ จนกว่าศาลสูงจะมีคำพิพากษาเป็นอย่างอื่น เมื่อศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนสิทธิแล้ว ผู้นั้นย่อมมีสิทธิต้องห้ามโดยพลัน เนื่องจาก ส.ส.จะต้องปฏิบัติหน้าที่ซื่อสัตย์สุจริต ปราศจากเหตุมัวหมองในการทำหน้าที่ เพราะการที่ ส.ส.ใดกระทำความผิดจนศาลเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ตามลักษณะต้องห้ามของรัฐธรรมนูญ สมาชิกภาพ ส.ส. ย่อมไม่อาจอยู่ในฐานะที่จะไว้วางใจในความสุจริตได้ ไม่สมควรให้เข้ามามีอำนาจในทางการเมืองอื่นอีกด้วย รวมถึงเจตนารมรณ์รัฐธรรมนูญดังกล่าว การดำรงตำแหน่ง ส.ส.เป็นผู้ใช้อำนาจนิติบัญญัติ ส.ส.ต้องได้รับการกลั่นกรองคุณสมบัติ เพื่อเป็นหลักประกันมีความประพฤติ และมีคุณสมบัติอันเป้นที่ยอมรับของสาธารณชน มีความซื่อสัตย์ ปราศจากเหตุมัวหมอง ไม่มีหตุความเสื่อมเสียเกียรติ ส.ส. จึงต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด


โดยให้สมาชิกสภาพ ส.ส. ของทั้ง 5 คน ให้สิ้นสุดลง นับตั้งแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญ มีคำสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่ หรือ 7 เมษายน 2564 พร้อมให้คณะรัฐมนตรี ตราพระราชกฤษฎีแทนตำแหน่งที่ว่างภายใน 45 วัน และให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประกาศให้ผู้มีอยู่ในรายชื่อถัดไป ในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้น ๆ ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัย คือ ในวันนี้ (8 ธ.ค.) ทั้งนี้ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ, นายอิสระ สมชัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ และนายถาวร เสนเนียม ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ เดินทางมาศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อรับฟังคำวินิจฉัยด้วยตนเอง


ส่วนนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ และนายชุมพล จุลใส ส.ส.ชุมพร พรรคประชาธิปัตย์ ได้มอบอำนาจให้ผู้แทนมารับฟังคำวินิจฉัยแทน สำหรับการเลือกตั้งซ่อมแทนตำแหน่งที่ว่างนั้น จะมีขึ้นใน 2 เขตการเลือกตั้ง ได้แก่ เขตการเลือกตั้ง 6 จังหวัดสงขลา แทนนายถาวร และเขตการเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดชุมพร แทนนายจุมพล


โดยมีรายงานว่า การเลือกตั้งซ่อม จังหวัดสงขลา เขตการเลือกตั้งที่ 6 นั้น นางสุภาพร กำเนิดผล รองนายก อบจ.สงขลา ภรรยา นายเดชอิศม์ ขาวทอง ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ จะลงสมัครแทนนายถาวร ส่วนการเลือกตั้งซ่อมจังหวัดชุมพร เขตการเลือกตั้งที่ 3 นายอิสระพงษ์ มากอำไพ เลขานุการ นายก อบจ.ชุมพร จะเป็นผู้สมัครเลือกตั้งแทนนายชุมพล


ข่าวยอดนิยม