เศรษฐกิจ

อบต. ยอมรับ นโยบายคงภาษีที่ดินฯ 2 ปี มีส่วนชะลอพัฒนาท้องถิ่น

08 ธ.ค. 2564

17 view

เรื่องเด่นเย็นนี้

ออกอากาศ : วันจันทร์-ศุกร์ : 16:30 - 18:00 น.

ว่าที่ร้อยตรี เดชา ประจุดทะเก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง จ.นครราชสีมา ออกมาสะท้อนผลกระทบ จากมติคณะรัฐมนตรี ที่ต่ออายุมาตรการคงอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตราเดิมต่อ อีก 2 ปี


นายเดชาออกมายอมรับว่า มีผลกระทบต่อเม็ดเงินงบประมาณของ อบต. ทำให้มีเม็ดเงินลงสู่การพัฒนาท้องถิ่นน้อยลง ขณะที่บางโครงการอาจต้องชะลอ หรือ ยกเลิกไป เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ


โดยยกตัวอย่างรายได้ของ อบต.มะเริง ในหมวดภาษีอากร ปีงบประมาณ 64 จากเดิมประมาณการรายรับไว้ที่ 690,921 บาท แต่เก็บได้จริงเพียง 273,463 บาท ต่ำกว่าประมาณการถึง 417,457 บาท โดยในส่วนของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจัดเก็บได้เพียง 73,905 บาทเท่านั่น จากช่วงปี 62 ที่จัดเก็บได้ 508,000 บาท


ขณะที่ในปีหน้า คาดว่าจะมีรายได้จากภาษีที่ดินฯ เพียง 66,292 บาทเท่านั้น ซึ่งรายได้จำนวนดังกล่าว สามารถนำมาใช้ช่วยเหลือผู้กักตัวจากโควิด-19 ได้เพียง 1 เดือนเท่านั้น และแม้จะมีเม็ดเงินชดเชยจากภาครัฐ แต่ก็มีความล่าช้า และไม่เพียงพอต่อการพัฒนาพื้นที่ จึงอยากให้มีการจัดสรรงบประมาณด้านอื่นเข้ามาเพิ่มเติม หรือ เร่งจัดสรรเงินชดเชยลงพื้นที่ให้เร็วกว่าในปัจจุบัน ซึ่งไม่ใช้ อบต. มะเริง ที่เดียว อบต.อีกหลายแห่ง ก็ได้ได้รับผลกระทบเในลักษณะเดียวกัน


ชมผ่านยูทูบ : https://youtu.be/aBETl-wpIlk

ข่าวยอดนิยม