พระราชสำนัก

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

03 ธ.ค. 2564

15 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ


วันนี้ ที่คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รองศาสตราจารย์ ทัศนา บุญทอง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี และน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 และมีการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ตามฤดูกาล ประจำปี 2564 ให้แก่ นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ของวิทยาลัยฯ และประชาชน รวมถึงให้บริการตรวจสุขภาพด้วย


ในการนี้ได้ลงพื้นที่ เพื่อมอบถุงยังชีพ และสิ่งของที่จำเป็น พร้อมกระเป๋ายาพระราชทานแก่ประชาชนในพื้นที่ พร้อมกับเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง ในชุมชนพงษ์เพชรพัฒนา ซอยงามวงศ์วาน 35 ตามพระดําริ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของประชาชน ในทุกพื้นที่ ให้มีสุขภาพพลานามัยที่ดี เข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึง


และที่วัดไผ่แอกสามัคคีธรรม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยนายแพทย์ องค์การ เรืองรัตนอัมพร รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ประชาชน พร้อมมอบกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล มีผู้รับบริการทั้งหมด 344 ราย


พร้อมกันนี้ได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยสูงอายุติดบ้านติดเตียง และมอบกระเป๋ายาพระราชทาน จำนวน 5 ราย นำความปลาบปลื้มแก่ราษฎรในพื้นที่ ตำบลเจดีย์ อำเภออู่ทอง เป็นอย่างยิ่ง และต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ข่าวยอดนิยม