พระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ปชช.-จนท. พร้อมติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่

03 ธ.ค. 2564

27 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมติดตามการดำเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่


วันนี้ ที่โครงการสถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านแปกแซม อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ เชิญถุงพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปมอบแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงาน ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมมอบเสื้อกันหนาว แก่เด็กในพื้นที่โครงการสถานีสาธิต และถ่ายทอดการเกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อมฯ บ้านแปกแซม ,โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ฯ บ้านดอยดำ , โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ ห้วยแม่เกี๋ยง และโครงการฟื้นฟูสภาพป่าไม้อำเภอเชียงดาว-ไชยปราการ (ห้วยจะค่าน)


ทั้งนี้ โครงการสถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อมฯ บ้านแปกแซม ก่อตั้งขึ้น ในปี 2543 และดำเนินการ ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


โดยส่งเสริมความรู้ ด้านการเกษตรกรรม ปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์งานฝีมือ พร้อมพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ให้อุดมสมบูรณ์ และช่วยแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งสิ่งผิดกฎหมายให้ลดลง ด้วยการส่งเสริมให้ราษฎรได้เรียนรู้ การใช้ประโยชน์จากป่า ซึ่งในปี 2562 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศหมู่บ้านปลอดขยะ รักษาสิ่งแวดล้อมระดับภาคเหนือ ซึ่งจะพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ การดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงเกษตร เชิงวัฒนธรรม ในอนาคต ปัจจุบันราษฎรมีวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีอาชีพที่มั่นคง มีรายได้เพิ่มขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับป่า อย่างพึ่งพาอาศัยกันอย่างยั่งยืน

ข่าวยอดนิยม