การเมือง

สภาเห็นชอบ ตั้ง กมธ.ศึกษาเปิด 'เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ คอมเพล็กซ์-คาสิโน' ดูดเงินเข้าประเทศ

03 ธ.ค. 2564

79 view

เรื่องเล่าเช้านี้

ออกอากาศ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 06:00 - 08:20 น.

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติ 310 ต่อ 9 งดออกเสียง 10 สรุปเห็นชอบตั้งคณะกรรมาธิการ วิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบวงจร หรือเอ็นเตอร์เทนเม้นท์คอมเพล็กซ์ เพื่อหาแหล่งรายได้ใหม่จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าประเทศ


โดยนายภาคภูมิ บูลย์ประมุข และนายอรรถกร ศิริลัทยากร ได้เสนอและมีผู้เสนอญัตติเรื่องเดียวกันไว้พร้อมด้วยอีก 12 ฉบับ ไปพิจารณาพร้อมกันด้วย โดยตั้งกรอบเวลาศึกษา 90 วัน ก่อนที่จะสรุปรายงานและเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป


ผู้เสนอญัตติได้อภิปรายสรุปข้อคิดเห็นในการเสนอ เช่น นายสฤษฎ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ส.ส.ภูมิใจไทย ชี้แจงกรณีข้อห่วงใยที่มีนักเรียนนักศึกษาซักถามมานั้น ว่าได้มีการศึกษาผลกระทบทั้งมิติด้านการศึกษาศาสนา ประเพณีมรวมถึงเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ และเดิมมีการบังคับใช้กฏหมายการพนันมานานแล้ว


ขณะเดียวกันเข้าใจบริบทสังคมไทยกับการพนันมีหลายรูปแบบ และในการศึกษาครั้งนี้จะเป็นการศึกษาครั้งใหญ่ซึ่งเป็นที่สนใจของสภาผู้แทนราษฎร และน้อมรับคำนึงถึงข้อห่วงใยจากทุกภาคส่วน


แต่วันนี้ประเทศไทยมีเงินไหลออกนอกระบบในเรื่องของการพนันหรือคาสิโนซึ่งประเมินค่าไม่ได้ และการศึกษาเพื่ออุดช่องโหว่ตรงนี้ก็จะทำให้เงินที่ไหลออกนอกประเทศลดลง ขณะเดียวกันก็เป็นการหารายได้จากต่างประเทศเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทย ซึ่งกระบวนการสามารถตรวจสอบได้ ผ่านรูปแบบการจัดเก็บภาษีในภาวะที่ประเทศเจอวิกฤตในการจัดเก็บภาษี และจัดเก็บภาษีจากรายได้การส่งออกที่ลดลง


ซึ่งหากไทยมีกติกาและควบคุมในการเปิดบ่อนการพนันหรือจัดโซนในการกำกับดูแลและเชื่อว่าจะช่วยป้องกันการทุจริต ที่มีการส่งส่วยในปัจจุบัน พร้อมกับอ้างอิงว่าคาสิโนในประเทศเพื่อนบ้านมีหลายประเทศแล้ว และจะต้องมีการศึกษาให้ครอบคลุม เพื่อเกิดความปลอดภัยสามารถกำกับดูแลภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้


หรือหากท้ายที่สุดหากผลศึกษาพบว่าไม่เหมาะหรือไม่สอดคล้องกับสังคม หรือมีหลายหน่วยออกมาคัดค้านก่อให้เกิดปัญหาในเชิงสังคมหรือภาคประชาชนก็อาจจะทำให้เปิดไม่ได้


ส่วนนายภาคภูมิ กล่าวอ้างอิงการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ให้สนับสนุนให้มีการตั้งกรรมาธิการศึกษา โดยหวังจะสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวเข้าประเทศ เพื่อจะนำเงินไปช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาประเทศในอนาคต ยังยกตัวอย่างประเทศชั้นนำก็มีเอ็นเตอร์เทนเม้นท์คอมเพล็กซ์หรือคาสิโน


ซึ่งท้ายที่สุดจะสามารถตั้งได้หรือไม่นั้น ก็อยู่ที่ผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการฯ รวมถึงการรับฟังความเห็นของประชาชนให้มีส่วนร่วมในการออกกฎเกณฑ์ เพื่อเกิดความรอบคอบและไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนในทุกมิติ ซึ่งเชื่อว่าการตั้งเอ็นเตอร์เทนเม้นท์คอมเพล็กซ์ จะเป็นแหล่งรายได้ใหม่ที่จะทำเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในประเทศอย่างมหาศาลรับชมผ่านยูทูบได้ที่ : https://youtu.be/99r_mFUXRQ8

ข่าวยอดนิยม