พระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎร-จนท. พร้อมติดตามโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ จ.เชียงใหม่

02 ธ.ค. 2564

15 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎร และเจ้าหน้าที่ พร้อมติดตามการดำเนินงาน โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่


วันนี้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตาม และขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมด้วยนายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการ กปร. และคณะฯ เชิญถุงพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานความมั่นคง ณ ฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยแม่เกี๋ยง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ หมวดตำรวจตระเวนชานแดนที่ 3353 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 และชุดคุ้มครองหมู่บ้านนาศิริ ร 7 พัน 2 เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดน และรักษาความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชน


จากนั้น เดินทางไปยังโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านนาศิริ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงดาว เชิญถุงพระราชทานรวม 612 ถุง ไปมอบแก่ราษฎร และผู้ปฏิบัติงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมเสื้อกันหนาว รวม 515 ตัว ไปมอบแก่เด็กในพื้นที่ 4 โครงการ ได้แก่ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านนาศิริฯ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ ม่อนล้าน, โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ ห้วยเมืองงาม และโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ฯ ดอยฟ้าห่มปก และรับฟังบรรยายสรุปผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานของโครงการฯ ที่เกิดจากการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีสำนักงาน กปร. สนับสนุนงบประมาณ สามารถพัฒนาพื้นที่ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม ในการฟื้นฟูอนุรักษ์สภาพป่า และสร้างความเข้มแข็งในการต่อต้านขบวนการค้ายาเสพติด เป็นต้นแบบในการขยายผลสู่หมู่บ้านอื่น


ในตอนบ่าย เดินทางไปยังฐานปฏิบัติการพระธาตุแสนไห กองกำลังผาเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคง ได้แก่ ฐานปฏิบัติการพระธาตุแสนไห กองร้อยทหารม้าที่ 1 กองบังคับการควบคุมที่ 1 หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารม้าที่ 4 (ร้อย ม.1 ฉก.ม4) และฐานปฏิบัติการบ้านม่วงป๊อก กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 335 เพื่อเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่

ข่าวยอดนิยม