พระราชสำนัก

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังปธน.แห่ง สปป.ลาว และถวายพระพรชัยมงคล ปธน.แห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

02 ธ.ค. 2564

3 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และข้อความพระราชสาส์น ถวายพระพรชัยมงคล ไปยังประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์


วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น อำนวยพรไปยังประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในโอกาสวันสถาปนา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งตรงกับวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ความว่า


" ฯพณฯ นายทองลุน สีสุลิด ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เวียงจันทน์ ในโอกาสวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ข้าพเจ้าขอแสดงความ ยินดีด้วยใจจริง และขออำนวยพรให้ท่านประธานประเทศ มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และประสบความสุขสวัสดี ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวลาว ประสบความสำเร็จและเจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป ตลอดระยะเวลากว่า 7 ทศวรรษ ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ดำเนินความสัมพันธ์ฉันมิตรมาอย่างแน่นแฟ้น ด้วยความเข้าใจอันดี และความเคารพซึ่งกันและกันเสมอมา อีกทั้งบุคคลสำคัญ และประชาชนทั้งสองฝ่าย ก็มีน้ำใจไมตรีไปมาเยี่ยมเยือนกันอยู่เสมอ


ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า สัมพันธภาพอันใกล้ชิดดังกล่าว จะยังคงพัฒนาก้าวหน้าสืบไป ทั้งมีส่วนสำคัญ ที่จะสร้างเสริมความร่วมมือในกิจการด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านวัฒนธรรม การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ให้เข้มแข็งและเพิ่มพูนยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศ และประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการ"


(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


พร้อมกันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น ถวายพระพรชัยมงคล ไปยังประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในโอกาสวันชาติของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งตรงกับวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ความว่า "เชค เคาะลีฟะฮ์ บิน ซัยยิด อัลนะฮ์ยาน ประธานาธิบดี แห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กรุงอาบูดาบี ในโอกาสวันชาติของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคล และความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อฝ่าพระบาท ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งขอให้ประเทศ และประชาชนชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประสบความสำเร็จ และเจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป หม่อมฉันขอยืนยันด้วยความมุ่งมั่นว่า ประเทศไทย จะยังคงร่วมมืออย่างใกล้ชิด กับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในการสร้างเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตร และความร่วมมือของประเทศทั้งสอง ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานอันมั่นคงแห่งความเข้าใจอันดี และความตั้งใจอันแน่วแน่ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ ตามความมุ่งหมายร่วมกัน "


(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวยอดนิยม