พระราชสำนัก

รองผู้ว่าฯ ชุมพร มอบเงินพระราชทานให้แก่สถานศึกษา ที่ให้ความร่วมมือช่วยโควิด-19

30 พ.ย. 2564

41 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานพิธีมอบเงินพระราชทาน ให้แก่สถานศึกษา ที่ให้ความร่วมมือ ในการปรับสถานศึกษา เป็นโรงพยาบาลสนาม สถานที่กักตัว หรือศูนย์พักคอย จากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทาน แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 และเขต 2 เพื่อมอบต่อให้กับ โรงเรียนบ้านร้านตัดผม อำเภอท่าแซะ และโรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ที่ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการปรับสถานศึกษา เป็นโรงพยาบาลสนาม , สถานที่กักตัว หรือศูนย์พักคอย สำหรับดูแลผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดี


ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อช่วยเหลือสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ปรับสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนาม สถานที่กักตัว หรือศูนย์พักคอย เพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรค สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ซ่อมแชมและปรับปรุงอาคารต่าง ๆ ให้คืนสู่สภาพเดิม หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอน แก่นักเรียนได้ในโอกาสต่อไป สร้างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ข่าวยอดนิยม