ประชาสัมพันธ์

MEA ย้ำยกเลิกใช้สำเนาบัตร อำนวยความสะดวกประชาชนทำธุรกรรมด้านไฟฟ้า

28 พ.ย. 2564

7 view

เรื่องเด่นเย็นนี้ เสาร์-อาทิตย์

ออกอากาศ วันเสาร์-อาทิตย์ : 18.00 - 18.20 น.

MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ยกเลิกสำเนาบัตร ในการขอใช้บริการด้านไฟฟ้า เพื่ออำนวยความสะดวก และเสริมสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0


MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ในฐานะรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ให้บริการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้ตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ตามมติของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในที่ทำการของ MEA เพื่อรองรับในการเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government)


ในปัจจุบัน MEA ยังคงตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลในการยกเลิกสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านในการขอใช้บริการด้านไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง ตามประกาศการไฟฟ้านครหลวง ที่ 43/2561 เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกเสริมสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้า ลดภาระในกรณีที่ต้องใช้สำเนาเอกสารในการติดต่อขอใช้บริการต่าง ๆ ของ MEA 


โดยยกเว้นกรณี หากต้องการใช้เอกสารสำเนาดังกล่าว ให้พนักงาน MEA เป็นผู้ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย รวมถึงกรณีมีการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง เพื่อมาติดต่อขอใช้บริการ สำหรับกรณีการติดต่อธุรกรรมของ MEA ในระบบออนไลน์ ยังคงต้องใช้หลักฐานสำเนาต่าง ๆ แนบตามที่ MEA ระบุ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line : MEA Connect, Twitter: @mea_news, และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมงรับชมผ่าน Youtube : https://youtu.be/AGLSLOnCd_U  

ข่าวยอดนิยม