พระราชสำนัก

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมร้านโครงการหลวง 2 สาขา ในเขต กทม.

26 พ.ย. 2564

43 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

องคมนตรี เป็นประธานการประชุมแนวทางพัฒนาระบบปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ 2565 ของมูลนิธิโครงการหลวง พร้อมตรวจเยี่ยมร้านโครงการหลวง 2 สาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร


วันนี้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมแนวทางการพัฒนาระบบปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2565 ในรูปแบบการประชุมทางไกล ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิอาสาสมัคร และหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติของมูลนิธิโครงการหลวง โดยองคมนตรี ได้มอบแนวทางในการกำหนดกรอบระบบงาน เพื่อความชัดเจน และนำสู่ความมั่นคง ยั่งยืน เป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ


ซึ่งการดำเนินงานยึดตามพระราชประสงค์ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อให้การสืบสาน รักษา และต่อยอด เป็นไปตามพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สร้างความสุขแก่ประชาชน สืบสานการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางปฏิบัติในการทำงานของทุกส่วน


ในช่วงบ่าย องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมร้านโครงการหลวง 2 สาขา จากจำนวนร้านโครงการหลวง ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลรวม 10 แห่ง ได้แก่ ร้านโครงการหลวง สาขาดิโอลด์สยาม ซึ่งเปิดบริการมากว่า 29 ปี และร้านโครงการหลวง สาขาบองมาร์เช่ ที่เปิดให้บริการ 14 ปี โดยร้านโครงการหลวงทั้งสองแห่ง เป็นจุดจำหน่ายผลิตผลผลิตภัณฑ์โครงการหลวง และโครงการส่วนพระองค์ ตามที่มีพระราชประสงค์ในการพัฒนาสร้างอาชีพ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรบนพื้นที่สูงแบบครบวงจร ผลผลิตจากแปลงเกษตรกร ที่เกิดจากความสำเร็จของการวิจัย ได้ผ่านกระบวนการจัดการ หลังการเก็บเกี่ยวที่ได้มาตรฐาน ภายใต้ข้อกำหนดสากล เพื่อให้ผู้บริโภคมีมั่นใจในคุณภาพ และช่วงสถานการณ์การแพร่ของโรคระบาดในขณะนี้ จึงดำเนินการปรับปรุงร้านทั้งสองแห่ง ที่ให้ความสำคัญตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 แบบ New Normal และการปฏิบัติตามหลัก Social Distancing เพื่อลดความแออัด มีการจัดวางผลิตผลและผลิตภัณฑ์ อย่างเป็นสัดส่วน


โดยมีผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาต่อยอดจากงานวิจัยใหม่ ได้แก่ ยาสีฟันสมุนไพรที่ผสมผสานสารสกัดจากสมุนไพรกว่า 7 ชนิด ชาสมุนไพรเห็ดหลินจือ ฝักวานิลลา นอกจากนี้ร้านโครงการหลวงทุกสาขา ยังมีกระเช้าของขวัญปีใหม่ในราคาประหยัด รวมถึงจัดช่องจำหน่ายออนไลน์ เพื่อความสะดวกของประชาชนเพิ่มขึ้น

ข่าวยอดนิยม