พระราชสำนัก

องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่พระราชทาน รางวัลชนะเลิศเพลงร่วมสมัย-บทกวีฉันทลักษณ์

26 พ.ย. 2564

4 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่พระราชทาน รางวัลชนะเลิศการประกวดเพลงร่วมสมัย และบทกวีฉันทลักษณ์ กาญจนบารมี กวี-คีตการ ต้านมะเร็งเต้านม


วันนี้ ที่โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานมอบโล่รางวัลพระราชทาน การประกวดเพลงร่วมสมัย และบทกวีฉันทลักษณ์ ตามโครงการรณรงค์มะเร็งเต้านม ตุลาคม เดือนแห่งการป้องกันมะเร็งเต้านมโลก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งมูลนิธิกาญจนบารมีจัดขึ้น เพื่อรณรงค์ และกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาของโรคมะเร็งเต้านม โดยผลงานที่ชนะการประกวด จะนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ การป้องกันมะเร็งเต้านมต่อไป


สำหรับมะเร็งเต้านม เป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในสตรีทั่วโลก ส่วนประเทศไทย พบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่เฉลี่ยปีละประมาณ 22,000 คน เสียชีวิตปีละประมาณ 8,000 คน ทั้งนี้​พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิกาญจนบารมี จัดทำโครงการ "คัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ในสตรีกลุ่มเสี่ยง และด้อยโอกาส" ที่อยู่ในชนบท และห่างไกลทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน ได้ออกให้บริการทั้งหมด 1,500 ครั้ง และสามารถค้นหาผู้ที่เป็นมะเร็งในระยะเริ่มแรก ได้ 968 ราย

ข่าวยอดนิยม