พระราชสำนัก

ม.จ.มงคลเฉลิม ยุคล ทรงเป็นประธานในการบําเพ็ญพระกุศลอุทิศถวาย ในหลวง ร.๖ เนื่องในวาระคล้ายวันสวรรคต

26 พ.ย. 2564

5 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล ทรงเป็นประธาน ในการบําเพ็ญพระกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวาระคล้ายวันสวรรคต ปีที่ 96


วันนี้ เวลา 10.00 น. หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล เสด็จไปทรงเป็นประธาน ในการพระกุศลซึ่งพระราชวงศ์ พร้อมด้วยคณะข้าราชบริพาร ทรงบําเพ็ญและบําเพ็ญอุทิศถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวาระคล้ายวันสวรรคต ปีที่ 96 ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร


พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นประโยชน์ใหญ่หลวง แก่พสกนิกร ในหลากหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านยุทธศาสตร์ความมั่นคงของราชอาณาจักร ในฐานะที่ ทรงเป็นจอมทัพ ได้ทรงกําหนดพื้นที่สําคัญทางยุทธศาสตร์ไว้ เช่น พื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และพื้นที่กองทัพภาคที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นต้น


อีกทั้งยังทรงนําสยามเข้าร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่ 1 กับฝ่ายสัมพันธมิตร จนประสบชัยชนะเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2461 นับเป็นพระราชวีรกรรมครั้งสําคัญ ที่ทําให้ประเทศสยามได้รับการยกย่องว่า เป็นอารยประเทศเสมอหน้าทัดเทียมกับประเทศมหาอํานาจต่าง ๆ ในยุคนั้น ทั้งยังเป็นโอกาสให้สยาม ได้เริ่มแก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ในด้านการศาลและเศรษฐกิจการพาณิชย์ กับบรรดาประเทศต่าง ๆ จนสําเร็จในเวลาต่อมา ประเทศสยามจึงได้เข้าร่วมลงนามในสนธิสัญญาแวร์ซายส์ และได้เป็นประเทศร่วมก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาติ ซึ่งนับเป็นการยกระดับเกียรติภูมิของประเทศครั้งสําคัญ


พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคต วันที่ 26 พฤศจิกายน 2468 สิริพระชนมพรรษา 45 พรรษา ทรงดํารงสิริราชสมบัติ 15 ปี มีพระราชธิดาพระองค์เดียว ซึ่งประสูติแต่พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ก่อนวันสวรรคตเพียง 1 วัน คือ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

ข่าวยอดนิยม