พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าฯ และทรงเป็นปธ.ประชุม สามัญ คกก.มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล

26 พ.ย. 2564

41 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาท และทรงเป็นประธานการประชุม สามัญคณะกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล


วันนี้ เวลา ​ 17.33 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายสว่าง กองอินทร์ กรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล นำ คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้


นายกฤตพงศ์ ปานผา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วีอาร์ไพล์ จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล


นางปรีดา ล่องชุม ประธานกรรมการ บริษัท เพิ่มพูนวิศวกรรม จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล


นางพิมพ์รัชฎา อภิมนตรีธนา ประธานบริษัท เวลตี้ ครีเอชั่น จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล


นางสาวอติภา ประภาสะวัต ประธานสถาบันพัฒนาวิสาหกิจร่มเกล้า และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องผลิตออกซิเจน เพื่อใช้ในกิจการของมูลนิธิฯ


ต่อจากนั้น ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ครั้งที่ 1/2564 มีระเบียบวาระ อาทิ การแต่งตั้งกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล , การนำเสนอผลการดำเนินงานตามอัตลักษณ์ More than hospital ของโรงพยาบาลที่มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลให้การสนับสนุน , การรายงานผลดำเนินงาน ของศูนย์เรียนรู้โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลฯ และการจัดทำผลิตภัณฑ์ เพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล


ซึ่งในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ "กาแฟชายทุ่ง" แก่ร้านกาแฟชายทุ่ง พร้อมอักษรพระนามาภิไธย เพื่อเชิญไปประดับลงบนผลิตภัณฑ์ที่ระลึกของร้านกาแฟชายทุ่ง ได้แก่ เสื้อ แก้วน้ำ และกระเป๋าผ้า โดยจะเริ่มจำหน่ายในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 092 889 0898 หรือติดต่อผ่านช่องทาง Facebook : ChaithungCoffee

ข่าวยอดนิยม