เศรษฐกิจ

SME 40% จ่อปิดกิจการ จี้รัฐช่วยเพิ่มสภาพคล่องอุ้ม 'ผู้ประกอบการ'

26 พ.ย. 2564

33 view

เรื่องเด่นเย็นนี้

ออกอากาศ : วันจันทร์-ศุกร์ : 16:30 - 18:00 น.

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผย ผลสำรวจสถานภาพธุรกิจไทยหลังโควิด-19 โดยกลุ่มตัวอย่าง SMEs จำนวน 625 รายทั่วประเทศ พบว่า เมื่อเทียบกับก่อนโควิด-19 มียอดขายลดลง ร้อยละ 18.6


โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจการค้า ในขณะที่ต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.9 กำไรลดลงร้อยละ 20.6 ทำให้ SMEs ขาดสภาพคล่องอย่างหนัก ถึงแม้ปัจจุบัน จะมีการคลายล็อกเปิดประเทศแล้วก็ตาม


โดย SMEs ในกลุ่มบริการ-ท่องเที่ยว กว่าร้อยละ 40 บอกว่า ได้รับผลกระทบมาก และมีโอกาสปิดกิจการ เนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือสภาพคล่องของภาครัฐ เนื่องจากขาดหลักทรัพย์ค้ำประกัน และเงื่อนไขของสถาบันการเงินที่เข้มงวด ซึ่งหากปล่อยให้ต้องปิดกิจการ เพียง 5% จะส่งผลให้รายได้ของประเทศสูญหาย 3 แสนล้านบาท และมีคนตกงานเพิ่มอีก 1-2 ล้านคน


จึงจำเป็นจำเป็นที่ภาครัฐ ต้องเข้าช่วยเหลือ เช่น ปล่อยกู้โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน การลดหย่อนภาษี และการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาคการท่องเที่ยว พร้อมสนับสนุนให้ผ่อนคลายให้ธุรกิจกลางคืน สามารถเปิดกิจการได้ เนื่องจากมี สัดส่วนต่อ GDP ถึงร้อยละ 20 คิดเป็นเม็ดเงิน 2-3 ล้านล้านบาทต่อปี

ข่าวยอดนิยม