พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานสิ่งของช่วยผู้ประสบอุทกภัย จ.สุราษฎร์ธานี

25 พ.ย. 2564

18 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี


วันนี้ ที่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ นายวัลลภ ยุติธรรมดํารง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 500 ชุด ไปมอบแก่ราษฎรที่ถูกผลกระทบจากอุทกภัย ในพื้นจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย


โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 14 อำเภอ 56 ตำบล 302 หมู่บ้าน 3,196 ครัวเรือน 10,338 คน จากนั้น ลงพื้นที่ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบภัย จำนวน 3 ครัวเรือน ทั้งนี้ชาวจังหวัดสุราษฏร์ธานี ต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงมีพระเมตตาต่อประชาชน ยามที่ทุกข์ยากเดือดร้อน

ข่าวยอดนิยม