พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานอุปกรณ์การแพทย์ แก่ รพ.ท่าศาลา

25 พ.ย. 2564

24 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานอุปกรณ์การแพทย์ แก่โรงพยาบาลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช


วันนี้ ที่โรงพยาบาลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช นายวีระพรรณ สุขะวัลลิ นายอำเภอท่าศาลา รับมอบ เครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ และชุด PAPR พระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งสภากาชาดไทย ร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์ และศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการผลิต และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย ผ่าน "กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรค ระบาดต่างๆ) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการดูแลรักษาผู้ป่วย


โดยโรงพยาบาลท่าศาลา เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 270 เตียง ให้บริการประชาชน ในเขตอำเภอท่าศาลา อำเภอนบพิตำ และตำบลปากพูน อำเภอเมือง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ปรับสถานที่เพื่อรองรับผู้ป่วยเพิ่มขึ้น และดูแลผู้ป่วย Home Isolation จำนวน 100 ราย อีกทั้งมีผู้ป่วยที่ต้องให้ออกซิเจน วันละประมาณ 15-20 ราย ส่งผลให้อุปกรณ์การแพทย์ ไม่เพียงพอ ต่อการดูแลรักษาผู้ป่วย

ข่าวยอดนิยม