พระราชสำนัก

องคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน 39 ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ

25 พ.ย. 2564

19 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

องคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน 39 ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อพัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน


วันนี้ ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานเปิดงาน "39 ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อพัฒนาชีวิตที่ยั่งยืน" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 ถึง 26 พฤศจิกายน 2564


เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยได้รับความร่วมมือ จากสำนักงาน กปร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดนิทรรศการในรูปแบบเสมือนจริง (Virtual Exhibition) ผ่านทาง Facebook live เพื่อให้ผู้สนใจชมกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ แปลงเทคโนโลยีการเกษตร การแปรรูปสมุนไพร และการเสวนา หัวข้อ "เกษตรไทยในยุคโควิด-19 และสร้างป่าแล้วได้อะไร" รวมทั้งนิทรรศการผลสัมฤทธิ์ จากการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ อาทิ 4 ดำ มหัศจรรย์แห่งศูนย์ภูพานฯ และ มหัศจรรย์แห่งคราม ความงามของผ้า พัฒนาสู่อาชีพ


ทั้งนี้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ยังส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎร และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมกับขยายผลสำเร็จ โดยจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ จำนวน 32 แห่ง ในพื้นที่ 22 หมู่บ้านรอบศูนย์ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรกรต้นแบบ ตามแนวพระราชดำริ จำนวน 36 แห่ง ส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 180 ราย นอกจากนี้ยังถ่ายทอดองค์ความรู้ ในรูปแบบการให้คำปรึกษา และการฝึกอบรม ซึ่งในปี 2564 มีผู้สนใจดูงานกว่า 20,000 คน


ในช่วงบ่าย องคมนตรี เดินทางไปเยี่ยมชมแปลงสาธิตเกษตรธรรมชาติ และเกษตรปลอดภัย บริเวณบ้านนาคำ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร ซึ่งอยู่ในพื้นที่ขยายผลด้วย

ข่าวยอดนิยม