พระราชสำนัก

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง ร.๖

25 พ.ย. 2564

87 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว


วันนี้ เวลา 17.20 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปยังวชิราวุธวิทยาลัย ในการนี้ ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง , สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และของส่วนพระองค์ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์


จากนั้น เสด็จไปยังหอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย ในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดตั้งโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย หรือโรงเรียนมหาดเล็กหลวงขึ้น


อีกทั้งทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพื่อประเทศชาติ และประชาชนนานัปการ ทั้งด้านการเมือง การปกครอง การทหาร การสาธารณสุข และการต่างประเทศ ที่สำคัญ คือด้านวรรณกรรม และอักษรศาสตร์ ที่พระราชนิพนธ์ร้อยแก้ว และร้อยกรองไว้มากมาย จนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่า "สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ในปี 2524 องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ได้ยกย่องพระเกียรติคุณ ให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก ผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม ในฐานะที่ทรงเป็นนักปราชญ์ นักประพันธ์ กวี และนักแต่งบทละคร ไว้เป็นจำนวนมาก


จากนั้น เสด็จแทนพระองค์ ไปถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณสวนลุมพินี ในการนี้ ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง , สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และของส่วนพระองค์ พร้อมทั้ง ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ


โดยสวนลุมพินี" เป็นสวนสาธารณะแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชทรัพย์เป็นทุนประเดิมในการเตรียมสถานที่ และพระราชทานชื่อว่า "สวนลุมพินี" การก่อสร้างแล้วเสร็จในรัชสมัยรัชกาลที่ 7 ต่อมาในปี 2485 ได้จัดสร้างพระบรมราชานุสรณ์ขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้สักการะ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ข่าวยอดนิยม