เศรษฐกิจ

ธ.ก.ส.มอบรางวัล ชุมชนบ้านผารังหมี “ชุมชนอุดมสุข” ต้นแบบชุมชนแห่งการพัฒนา

25 พ.ย. 2564

19 view

เรื่องเด่นเย็นนี้

ออกอากาศ : วันจันทร์-ศุกร์ : 16:30 - 18:00 น.

ชุมชนบ้านผารังหมี จังหวัดพิษณุโลก คว้ารางวัล “ชุมชนอุดมสุขยอดเยี่ยมระดับประเทศ” ซึ่งจัดขึ้นโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. พร้อมสนับสนุนชุมชนทั่วประเทศสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน


 “ชุมชนบ้านผารังหมี” อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ชาวบ้านรวมกลุ่มกันสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หลากหลาย ทั้งผ้าทอ ข้าวหอมมะลิ เสื่อทอ ไม้กวาด และมะม่วง ปั้นเป็นชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว ควบคู่กิจกรรมแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของหมู่บ้านภูเขาหินปูนน้อยใหญ่สลับผืนป่าโอบล้อมบ้านเรือนสวยงามตามธรรมชาติ


ส่งผลให้ชุมชนคว้ารางวัลชนะเลิศ “โครงการประกวดชุมชนอุดมสุขยอดเยี่ยมประจำปีบัญชี 2564” ได้รับรางวัล 100,000 บาท จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. จากทั้งหมด 5,216 ชุมชน


ไม่เพียงสนับสนุนเงินทุนให้กับเกษตร แต่ยังมุ่งหวังให้ชุมชนที่ได้รับรางวัลเป็น แบบอย่างการพัฒนาให้กับชุมชนอื่น ๆ สร้างมาตรฐาน สร้างมูลค่าเพิ่ม นำมาซึ่งรายได้อย่างยั่งยืนให้ชุมชน


สำหรับรางวัล “ชุมชนอุดมสุขยอดเยี่ยมระดับประเทศ” ธ.ก.ส.คัดเลือกจากชุมชนที่มีผลประเมิน อยู่ในระดับ A เน้นการส่วนร่วมของสมาชิกและมีส่วนร่วมของสมาชิก ใช้ทรัพยากรท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีในการ ประกอบอาชีพ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืน


ชมผ่านยูทูบ : https://youtu.be/VYY9-saYg-A

ข่าวยอดนิยม