การเมือง

‘บิ๊กตู่’ สละสิทธิ์รับไอโฟน สำนักเลขานายกฯ สั่งซื้อ 111 เครื่อง แจงซื้อจริง ถูกกว่าราคากลาง

24 พ.ย. 2564

289 view

เรื่องเล่าเช้านี้

ออกอากาศ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 06:00 - 08:20 น.

มีข้อมูลออกมาว่า สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้ซื้อไอโฟน 12 จำนวน 111 เครื่อง แจกผู้บริหารโดยมีภาพหนังสือสัญญาซื้อขายไอโฟน 111 เครื่อง ที่ลงอยู่ในเว็บไซต์ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นสัญญาซื้อขาย ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ระหว่าง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ลงนามโดย นางชนิดา เกษมศุข ผู้ช่วยเลขาธิการนายกฯ กับ บริษัท สหธุรกิจ จำกัด


เป็นการซื้อ Iphone 12 รวม 111 เครื่อง มี 2 ขนาด คือ

-ความจุ 128 GB จำนวน 23 เครื่อง

-ความจุ 64 GB จำนวน 88 เครื่อง

เป็นราคาทั้งสิ้น 2,681,355.80 บาท (สองล้านหกแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสามร้อนห้าสิบห้าบาทแปดสิบสตางค์)


อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ทางสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้กำหนดราคากลางสำหรับ ไอโฟน 12 ทั้ง 111 เครื่อง ไว้เมื่อ 23 ก.ย.64 ว่า


-ขนาด 64 GB ราคาเครื่องละ 24,570 บาท รวม 88 เครื่อง ราคา 2,162,160 บาท

-ขนาด 128 GB เครื่องละ 26,440 บาท รวม 23 เครื่อง ราคา 608,120 บาท

รวมราคากลางของทั้ง 111 เครื่อง คือ 2,770,280 บาท

เท่ากับว่าราคาที่ซื้อจริง ก็ถูกกว่าราคากลางด้วย โดยถูกกว่า 88,924.20 บาท


แต่ก็อาจจะมีคนสงสัยว่า ราคานี้แพงกว่าราคาซื้อขายหน้าร้านหรือเปล่า โดยเมื่อเอาตัวเลขราคากลางไปเทียบราคาในตลาดแล้ว พบว่าราคาขายซื้อขายหน้าร้านจะแพงกว่าราคากลาง


น.ส.นัทรียา ทวีวงศ์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำ ชี้แจงถึงการซื้อไอโฟนดังกล่าวว่า จัดซื้อด้วยงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ ซึ่งสามารถจัดซื้อตามกระบวนการและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างถูกต้อง ทุกขั้นตอน และต่ำกว่าราคากลาง


ซึ่งโทรศัพท์เคลื่อนที่ นับเป็นครุภัณฑ์สนับสนุนการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยจัดสรรให้เจ้าหน้าที่ระดับชำนาญพิเศษขึ้นไปจนถึงบริหารระดับสูง ตามแนวปฏิบัติเช่นเดียวกับหน่วยงานอื่น


สำหรับ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นที่ใช้อยู่มานาน เกินวงรอบ 4 ปี จึงพิจารณาจัดซื้อใหม่ตามความจำเป็น


ทั้งนี้สำนักเลขาธิการนายกฯมีข้าราชการการเมืองจำนวนหนึ่งด้วย แต่ที่ผ่านมา นายกฯซึ่งมีสิทธิได้รับโทรศัพท์ด้วย ได้ปฏิเสธ รวมถึงผู้บริหารระดับสูงอีกหลายท่านรับชมผ่านยูทูบได้ที่ : https://youtu.be/vqG7CZ9TXzg

ข่าวยอดนิยม