พระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชน-จนท. จ.เชียงราย

19 พ.ย. 2564

19 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ พร้อมติดตามการดำเนินงาน โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย


วันนี้ ที่ กองร้อย ตชด. ฐานปฏิบัติการบ้านสันต้นเปา (มว.ตชด.3273) อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ เชิญถุงพระราชทาน จำนวน 120 ถุง มอบแก่เจ้าหน้าที่ฐานปฏิบัติการบ้านสันต้นเปา (มว.ตชด.3273) , ฐานปฏิบัติการบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา , ฐานปฏิบัติการบ้านปุ้ม และฐานปฏิบัติการบ้านผาแดงล่าง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชน


พร้อมกับเดินทางไปยังโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านดอยบ่อ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย เชิญถุงพระราชทานจำนวน 318 ถุง พร้อมเสื้อกันหนาว 388 ตัว ไปมอบแก่ผู้แทนราษฎรและผู้ปฏิบัติงานในโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านดอยบ่อ , โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริ บ้านห้วยหญ้าไซ อำเภอแม่สรวย และโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเวียงป่าเป้า


จากการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีพระราชดำริ ในการแก้ไขปัญหาป่าเสื่อมโทรม พบว่าราษฎรในพื้นที่ 3 หมู่บ้านคือ บ้านจะต๋อเบอ บ้านจะฟู และบ้านลอบือ ทั้งหมดเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทางโครงการฯ ได้ให้ความรู้ในการทำการเกษตร มีการจัดตั้งสหกรณ์การเกษตร และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สภาพป่า ด้วยการฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ป่า ทำแนวกันไฟและการเฝ้าระวังไฟป่าในช่วงหน้าแล้ง ตลอดจนมีการดูแลรักษา พลับพลาทรงงาน ให้เป็นแหล่งศึกษาและการท่องเที่ยว

ข่าวยอดนิยม