การเมือง

กองทัพบก โต้ฝ่ายค้าน ขนบรรทุก 3,700 คัน แค่เช็คสภาพ หากรัฐบาลมอบหมาย

19 พ.ย. 2564

164 view

CH3ThailandNews

สรุปครบจบทุกประเด็นข่าว กับ CH3ThailandNews

กองทัพบก โต้ฝ่ายค้าน ยันขน 3,700 รถบรรทุก แค่เช็คสภาพตรวจความพร้อม หากรัฐบาลมอบหมาย ไม่ใช่ รถว่าง ไม่มีภารกิจ แจงผลงานที่ผ่านมาช่วยน้ำท่วม ภัยแล้ง ขนคนฉีดวัคซีน


พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก ชี้แจงถึงกรณี ที่ฝ่ายค้าน มองว่า การจัดรถบรรทุกกว่า 3,700 คัน เพื่อทดแทนหากกลุ่มรถบรรทุก นัดหยุดวิ่งประท้วง ไม่ตรงกับภารกิจ และหากนำใาจอด 3,700 คะน แสดงว่า ที่ผ่านมาไม่ได้ใช้ประโยชน์ ว่า ในข่อเท็จจริง กองทัพบก เพียงแต่นำรถเหล่านี้ มาเช็คสภาพกองทัพบก โต้ฝ่ายค้าน ยันขน 3,700 รถบรรทุก แค่เช็คสภาพตรวจความพร้อม หากรัฐบาลมอบหมาย


กองทัพบก โต้ฝ่ายค้าน ยันขน 3,700 รถบรรทุก แค่เช็คสภาพตรวจความพร้อม หากรัฐบาลมอบหมาย ไม่ใช่ รถว่าง ไม่มีภารกิจ แจงผลงานที่ผ่านมาช่วยน้ำท่วม ภัยแล้ง ขนคนฉีดวัคซีน


ตรวจความพร้อม เพราะรัฐบาล ไม่ได้ใช้ทหารเพียงหน่วยเดียว ยังมีกระทรวงอื่นด้วย ขึ้นอยู่กับแผนงานของรัฐบาล หากได้รับมอบภารกิจ ยืนยันว่า รถปัจจุบัน ยังคงใช้งาน ในหลายภารกิจ เช่น ขนส่งคนไปฉีดวัคซีน งานจิตอาสา ก็มี ทั้งขนของไปช่วยน้ำท่วม ช่วยภัยหนาว


ทั้งนี้มองว่า การช่วยเหลือประชาชน ภารกิจของทุกคน เมื่อประชาชนเดือดร้อนรัฐบาล จึงต้องเตรียมการทุกภาคส่วน เพื่อให้ชาวบ้าน ไม่ได้รับผลกระทบ

ข่าวยอดนิยม