พระราชสำนัก

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มอบสิ่งของพระราชทานผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

17 พ.ย. 2564

22 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


วันนี้ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ นายบัญชา เตชะสกุล รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 500 ชุด ประกอบด้วยเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นในการดำรงชีพ ไปมอบแก่ นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำหรับนำไปช่วยเหลือประชาชน ที่เดือดร้อนจากอุทกภัย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “โกนเซิน” และพายุโซนร้อน“เตี้ยนหมู่” เกิดฝนตกหนัก ระดับน้ำในแม่น้ำ และคลองต่าง ๆ ในพื้นที่เอ่อล้นตลิ่ง เข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายนเป็นต้นมา มีพื้นที่ประสบภัย 15 อำเภอ 170 ตำบล 1,029 หมู่บ้าน ราษฎรถูกผลกระทบรวม 63,197 ครัวเรือน

ข่าวยอดนิยม