พระราชสำนัก

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ พระราชทานพระวโรกาส ให้คณะบุคคลเฝ้า

16 พ.ย. 2564

36 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานพระวโรกาส ให้คณะบุคคลเฝ้า


วันนี้ เวลา 15.49 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จออก ณ วังศุโขทัย พระราชทานพระวโรกาส ให้นายเยฟเกนี โตมีฮิน ( Mr. Evgeny Tomikhin ) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม แห่งสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยเฝ้า เพื่อกราบทูลเกี่ยวกับ การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทย กับสหพันธรัฐรัสเซีย ในด้านมนุษยธรรมและวัฒนธรรม โอกาสนี้ นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และคณะร่วมเฝ้าด้วย


จากนั้น พระราชทานพระวโรกาสให้ หม่อมราชวงศ์ พงษ์ศักดิ์ สวัสดิวัฒน์ รองประธานมูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์ นำ นางศศิภา รัศมิทัต เฝ้ารับพระราชทานทุนการศึกษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวิจัยสร้างสรรค์ การประพันธ์เพลงและการแสดงดนตรี และรับพระโอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา


โอกาสนี้ คณะกรรมการ และคณะทำงานมูลนิธิฯ เฝ้ารับพระราชทานแนวพระดำริ เกี่ยวกับการดำเนินงานของมูลนิธิฯด้วย

ข่าวยอดนิยม