ประชาสัมพันธ์

เอไอเอส พอยท์

6 ชม. ที่ผ่านมา

4 view

Homepro Super Brand Super Deal

02 ธ.ค. 2564

15 view

20 ปี สสส.ขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพแนวใหม่

16 พ.ย. 2564

20 view

เรื่องเด่นเย็นนี้

ออกอากาศ : วันจันทร์-ศุกร์ : 16:30 - 18:00 น.

เนื่องในโอกาส ครบรอบ 20 ปี กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ทาง สสส.ร่วมกับภาคีเครื่อข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน ภาคประชาสังคม ทั้งในและนอกระบบสุขภาพ ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนประเด็นสุขภาพ โดยยึดแนวทางให้มีความสอดคล้องกับวิถีใหม่


กว่า 20 ปี ที่กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ร่วมขับเคลื่อนสังคมให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในประเด็นสุขภาพทั้งการผลักดันสภาพแวดล้อมปลอดบุหรี่ การเปลี่ยนค่านิยมให้เหล้าเครื่องดืมแอลกอฮอล์ในกระเช้าของขวัญจนเป็นที่มาของการสร้างสังคมสุขภาวะ


และเป้าหมายต่อไป สสส. ร่วมกับภาคีเครือข่าย ร่วมสร้างเสริมสุขภาพ กว่า 2 หมื่นภาคีเครือข่าย ทั่วประเทศ ขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพแนวใหม่ รณรงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ ทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของตนเองลดความเลื่อมล้ำ


20 ปี ภาคีสร้างสุข ที่ สสส.และภาคีเครือข่ายได้ร่วมประกาศปฏิญญาไว้ คือแนวทางสำคัญ ที่ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังชมผ่านยูทูบ :  https://youtu.be/rOuTTO5dgGk  

ข่าวยอดนิยม