เศรษฐกิจ

"ฝ่ายค้าน" โหวตรับร่าง รธน.ฉบับ ปชช. ในวาระ 1 ล้างมรดกรัฐประหาร

15 พ.ย. 2564

21 view

ข่าว 3 มิติ

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 22.35 - 23.05 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 22.30 - 23.00 น.

พรรคร่วมฝ่ายค้าน มีมติรับหลักการในวาระที่ 1 ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ที่เสนอโดยกลุ่มรัฐธรรมนูญก้าวหน้า ส่วนพรรคร่วมรัฐบาล และสมาชิกวุฒิสภา ต้องจับตาท่าที ที่เสียงส่วนใหญ่ของ ส.ว.จะไม่เห็นด้วย เนื่องจากร่างฉบับนี้เสนอให้ยกเลิก ส.ว.มีเพียง สภาผู้แทนราษฎรเพียงสภาเดียว ซึ่งผู้เสนอย้ำว่าเป็นการป้องกันการรัฐประหารที่ประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้าน มีมติเป็นเอกฉันท์ ที่จะรับหลักการในวาระที่ 1 ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ที่เห็นว่ามีจุดมุ่งหมายเพื่อหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจ ทำให้รัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น เช่น การยกเลิกหมวดปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ การปรับโครงสร้างของระบบรัฐสภา จากเดิมที่มี ส.ส. และ ส.ว. ให้เหลือเพียงสภาผู้แทนราษฎรสภาเดียว การสร้างกลไกในการตรวจสอบที่ยึดโยงกับประชาชน การปรับโครงสร้างอำนาจหน้าที่ขององค์กรอิสระ รวมไปถึงที่มาของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ และการสร้างกลไกการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้เป็นอำนาจของสภาผู้แทนราษฎร ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่เพิ่มกลไกให้เข้มข้นขึ้น จึงอยากเห็นทั้ง ส.ส. และ ส.ว.รับหลักการ เพราะกฎหมายนี้เสนอมาจากเสียงของประชาชนขณะที่ นายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธานวิปรัฐบาล กล่าวถึง กรณีที่นายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ออกมาระบุว่า อาจมีการลงมติไม่เห็นด้วยในวาระแรกนั้น เป็นเพียงความเห็นส่วนตัวเท่านั้น เพราะในส่วนของพรรค พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรค จะประชุมในวันพรุ่งนี้


ส่วนท่าทีของ ส.ว.ส่วนใหญ่ มีความเห็นที่จะไม่รับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน โดย นายเสรี สุวรรณภานนท์ เปิดเผยว่า ส.ว.ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยที่มีการเสนอแก้ระบบการตรวจสอบถ่วงดุลในรัฐสภา การให้มีสภาผู้แทนราษฎรสภาเดียว ไม่มี ส.ว.ทำให้ขาดการตรวจสอบ และแก้ไขจำนวน ส.ส.ขัดกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่รัฐสภารับหลักการไปแล้ว
ขณะที่ นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า และนายพริษฐ์ วัชรสินธุ์ กลุ่มรัฐธรรมนูญก้าวหน้า หรือ Re-Solution ที่เสนอร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ย้ำว่าเป็นข้อเสนอล้างมรดกรัฐประหารและการป้องกันการรัฐประหารในอนาคต ถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่ ส.ส. จะสามารถทำเพื่อประเทศชาติได้ ด้วยการการลงมติเพื่อยืนยันว่ารัฐประหารต้องหมดไปจากประเทศไทย และมั่นใจว่าหากทุกคนร่วมมือกัน ทำให้คนก่อรัฐประหารต้องไปขึ้นศาล ถูกดำเนินคดี ถูกพิพากษาให้ติดคุก นิรโทษกรรมไม่ได้ เมื่อนั้นก็จะไม่มีใครกล้าทำรัฐประหารอีกเลยข่าวยอดนิยม