พระราชสำนัก

องคมนตรี เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่า ณ วัดกะพังสุรินทร์ จ.ตรัง สมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวง

15 พ.ย. 2564

29 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าไตร พิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย


วันนี้นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่า ณ วัดกะพังสุรินทร์ จังหวัดตรัง เพื่อสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าไตรในการประกอบพิธี เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต


ตามที่มหาเถรสมาคม มีมติให้วัดทั่วประเทศจัดพิธีทอดผ้าป่าขึ้น เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้ง กองทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยขึ้น เพื่อสนับสนุนพระภิกษุ และสามเณร ให้มีโอกาสศึกษาพุทธศาสนา จากสถาบันพุทธศาสนา โดยประเภทของทุน แบ่งเป็น ทุนบาลีศึกษาชั้นสูง , ทุนระดับอุดมศึกษา และทุนหลักสูตรอบรมต่าง ๆ

ข่าวยอดนิยม