พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2564 ณ วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี

15 พ.ย. 2564

72 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2564 ณ วัดเขาสุกิม จังหวัดจันทบุรี


วันนี้ เวลา 09.01 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง วัดเขาสุกิม ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ในการถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2564


ซึ่งสภากาชาดไทย และมีผู้มีจิตศรัทธาจัดขึ้น เพื่อถวายปัจจัยสมทบทุนในการจัดสร้าง บูรพาฐิตวิริยาประชาสามัคคี สถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ , ศูนย์รวมพระไตรปิฏกหลากหลายภาษา , พิพิธภัณฑ์ อัฐบริขารครูบาอาจารย์ และสรีระของหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย และเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชน


วัดเขาสุกิม เดิมเป็นสถานปฏิบัติธรรม ที่ชาวบ้านเรียกว่า "เขาอีกิม" ในปี 2507 พระวิสุทธิญาณเถร หรือ พระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย พระธุดงค์กรรมฐานสายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ได้ธุดงค์มาที่เขาแห่งนี้ ชาวบ้านจึงนิมนต์ให้จำพรรษา โดยบำเพ็ญธรรมใต้ชะง่อนหิน มีเพียงสมณบริขารที่จำเป็น ในการเจริญภาวนาและแสดงธรรมเทศนา ด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้านในปี 2509 จึงร่วมกันบริจาคและจัดสร้างวัด โดยใช้ชื่อว่า วัดเขาสุกิม ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2516 ในปี 2540 ได้รับคัดเลือกจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น


อีกทั้งยังเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอีกแห่งหนึ่ง มีเสนาสนะที่สำคัญ อาทิ อุโบสถ วิหาร อาคารพยาบาลสงฆ์ ศาลาปฏิบัติธรรม หอกลอง-หอระฆัง ห้องสมุด และอาคาร 60 ปี เฉลิมพระเกียรติ (อยู่วิทยาอนุสรณ์) เป็นอาคาร 4 ชั้น ประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์วัตถุโบราณ และเป็นที่ตั้งสรีระของ พระวิสุทธิญาณเถร ผู้ก่อตั้งวัดฯ


ปัจจุบันมี พระครูกันตรัตนาภรณ์ เป็นเจ้าอาวาส และดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะอำเภอท่าใหม่ มีพระสงฆ์ จำนวน 25 รูป และสามเณร 1 รูป

ข่าวยอดนิยม