เศรษฐกิจ

โวย 'เดอะวัน ประกันภัย' เปลี่ยนเงื่อนไขคุ้มครองประกันโควิด คปภ.ยันต้องสมัครใจทั้ง 2 ฝ่าย

15 พ.ย. 2564

112 view

เรื่องเล่าเช้านี้

ออกอากาศ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 06:00 - 08:20 น.

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า กรณีการส่ง sms และ จดหมายให้ผู้ทำประกันภัย เจอ จ่าย จบ ของบริษัท เดอะวันประกันภัย ยกเลิก หรือ ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขความคุ้มครอง เป็นอย่างอื่น


เป็นการเสนอทางเลือกให้แก่ผู้เอาประกันภัย ซึ่งยังไม่ผิดกฎหมายหรือขัดคำสั่งนายทะเบียน เพราะไม่ถือเป็นการบอกเลิกสัญญาจากทางบริษัทประกันภัย


อีกทั้ง นิติกรรมย่อมสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงด้วยข้อตกลงที่เกิดจากความสมัครใจของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้เอาประกันภัย หากผู้เอาประกันภัย ไม่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ตามข้อเสนอของบริษัท สัญญาประกันภัยของผู้เอาประกันภัยก็ยังมีผลบังคับตามเดิม


โดยระบุว่าหลักการคือการบอกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกรมธรรม์โดยสมัครใจ ซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องให้ความยินยอม ซึ่งในกรณีที่ นายหน้าประกันไปอ้าง คปภ. เพื่อบอกเลิกกรมธรรม์จึงไม่ถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนเงื่อนไขกรมธรรม์เองโดยผู้เอาประกันภัยไม่ยินยอมก็จะถือว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมาย


อย่างไรก็ตาม คปภ. ได้รับการยืนยันจากทางบริษัทฯ ว่าจะไม่มีการบังคับผู้เอาประกันภัยแต่อย่างไร โดยบริษัทฯ พยายามหาทางบริหารความเสี่ยงเพื่อลดปัญหาการขาดสภาพคล่องเพื่อให้อยู่รอดได้ และยืนยันจะปฏิบัติตามคำสั่งนายทะเบียน ซึ่งทางสำนักงาน คปภ. จะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนผู้เอาประกันภัย


ทั้งนี้สืบเนื่องจากกรณีมีประชาชนร้องเรียนว่า บริษัท เดอะวันประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ส่งจดหมายแจ้งผู้ทำประกันภัยโควิดเจอจ่ายจบว่า บริษัทไม่สามารถบริหารสภาพคล่องได้เนื่องจากมีผู้เอาประกันภัยเพิ่มขึ้น 300 เท่า จึงเสนอให้สิทธิผู้เอาประกัน เปลี่ยนกรมธรรม์เป็นฉบับใหม่ บอกยกเลิกกรมธรรม์ฉบับเดิม


และให้สามารถเปลี่ยนมาใช้ความคุ้มครองเฉพาะเจ็บป่วยขั้นสุดท้าย หรือ โคม่า ด้วยทุนประกันภัย 5 เท่า หรือเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์อุบัติเหตุ ให้ความคุ้มครอง 10 เท่า หรือ บอกยกเลิกกรรมธรรม์ จะคืนเบี้ยให้ 100% ไม่หักระยะเวลาคุ้มครอง หรือนำเบี้ยที่ได้มาซื้อประกันอื่นของบริษัท โดยจะลดให้ 2 เท่าของเงินเบี้ยที่ได้คืน


ทั้งนี้มีรายงานว่า วันจันทร์ที่ 15 พ.ย. 2564 เวลา 12.00 น. คปภ. แถลงข่าวผลการประชุมระหว่าง คปภ. กับ ภาคธุรกิจประกันภัย เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาประกันภัยโควิด-19 ที่เกิดขึ้นรับชมผ่านยูทูบได้ที่ : https://youtu.be/ZXrzEfma-t4

ข่าวยอดนิยม