พระราชสำนัก

องคมนตรี เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่า ณ วัดวีระโชติธรรมาราม สมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงพระสงฆ์ไทย

14 พ.ย. 2564

33 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าไตร พิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย ถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


วันนี้พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่า ณ วัดวีระโชติธรรมาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าไตรในการประกอบพิธี เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ตามที่มหาเถรสมาคม มีมติให้วัดทั่วประเทศจัดพิธีทอดผ้าป่าขึ้น


เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้ง กองทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยขึ้นเมื่อปี 2547 และพระราชทานทุนประเดิมเริ่มแรก เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2547 เพื่อสนับสนุนพระภิกษุ และสามเณร ให้มีโอกาสศึกษาพุทธศาสนา จากสถาบันพุทธศาสนา ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , มหาวิทยาลัยมหามกุฏ ราชวิทยาลัย และกองบาลี สนามหลวง


ซึ่งปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสานพระราชปณิธาน และทรงสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญุร่งเรืองสืบไป

ข่าวยอดนิยม