พระราชสำนัก

พระองค์เจ้าโสมสวลี โปรดให้ผู้แทนพระองค์ ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดพัชรบรรพตวราราม

14 พ.ย. 2564

23 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2564 ณ วัดพัชรบรรพตวราราม จังหวัดสระบุรี


วันนี้เวลา 14.04 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2564 ณ วัดพัชรบรรพตวราราม อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นวัดแห่งที่ 8 โดยวัดพัชรบรรพตวราราม เดิมเป็น สำนักสงฆ์วิสุทธิมรรควราราม สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างขึ้นเมื่อปี 2528


โดยหลวงพ่อเอื้อน ตโปฑโน ได้รับบริจาคที่ดินจากชาวบ้านโคกหินลาด ในการจัดสร้างศาลาเอนกประสงค์ พร้อมกุฏิ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี 2533 ทั้งนี้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดพัชรบรรพตวราราม เพื่อเป็นอนุสรณ์และสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ทวด หลวงปู่แตงโมง สมเด็จพระพุฒาจารย์โต เมื่อปี 2529 และเสด็จไปถวายผ้าพระกฐิน เมื่อปี 2532


นอกจากนี้ภายในวัดยังมีศาลากิติยากร ซึ่งใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมด้านพระพุทธศาสนาให้แก่พุทธศาสนิกชน และเยาวชนทั่วไป ปัจจุบันมีพระอธิการองอาจ สิริมังคโล เป็นเจ้าอาวาส มีพระสงฆ์จำพรรษา 5 รูป

ข่าวยอดนิยม