เศรษฐกิจ

คปภ. ยัน บริษัทเปลี่ยนเงื่อนไขประกันโควิดได้ แต่ลูกค้าต้องสมัครใจ

14 พ.ย. 2564

151 view

เรื่องเด่นเย็นนี้ เสาร์-อาทิตย์

ออกอากาศ วันเสาร์-อาทิตย์ : 18.00 - 18.20 น.

กรณี เดอะวัน ประกันภัย แจ้งผู้ทำประกันภัย" เจอ-จ่าย-จบ"ให้เปลี่ยนความคุ้มครองกรมธรรม์แบบใหม่ หลังบริษัทประสบปัญหาสภาพคล่อง ล่าสุด คปภ.บอกว่า ทำได้ แต่ต้องเป็นการสมัครใจทั้ง 2 ฝ่าย ห้ามบังคับ


กรณี ประชาชนร้องเรียนว่า บริษัท เดอะวันประกันภัย จำกัด (มหาชน) ส่งจดหมายแจ้งผู้ทำประกันภัยโควิด ประเภท เจอ-จ่าย-จบ เสนอให้เปลี่ยนกรมธรรม์เป็นฉบับใหม่ โดยยกเลิกกรมธรรม์ฉบับเดิม โดยให้เปลี่ยนมาใช้ความคุ้มครองเฉพาะเจ็บป่วยขั้นสุดท้าย หรือ โคม่า ด้วยทุนประกันภัย 5 เท่า หรือเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์อุบัติเหตุ ให้ความคุ้มครอง 10 เท่า หรือ บอกยกเลิกกรรมธรรม์ จะคืนเบี้ยให้ 100% ไม่หักระยะเวลาคุ้มครอง หรือนำเบี้ยที่ได้มาซื้อประกันอื่นของบริษัท โดยจะลดให้ 2 เท่าของเงินเบี้ยที่ได้คืน


นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. บอกว่า ยังไม่ผิดกฎหมาย หรือขัดคำสั่งนายทะเบียน เพราะไม่ถือเป็นการบอกเลิกสัญญาจากทางบริษัทประกันภัย หลักการคือ การบอกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกรมธรรม์โดยสมัครใจ ผู้เอาประกันภัยต้องให้ความยินยอม ซึ่งหากมีการเปลี่ยนเงื่อนไขกรมธรรม์ โดยผู้เอาประกันภัยไม่ยินยอม จะถือว่าผิดกฎหมาย ซึ่ง คปภ.ได้รับการยืนยันจากทางบริษัทฯแล้วว่าจะไม่มีการบังคับผู้เอาประกันภัย


บริษัทเดอะวัน พยายามหาทางบริหารความเสี่ยง เพื่อลดปัญหาการขาดสภาพคล่อง เพื่อให้อยู่รอดได้ ยืนยันจะปฏิบัติตามคำสั่งนายทะเบียน ซึ่งทางสำนักงาน คปภ. จะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด

ข่าวยอดนิยม