พระราชสำนัก

พระองค์เจ้าโสมสวลี โปรดให้ผู้แทนพระองค์ ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดราษฎร์สงเคราะห์

13 พ.ย. 2564

59 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2564 ณ วัดราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดอุดรธานี


วันนี้ เวลา 13 นาฬิกา 29 นาที พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2564 ณ วัดราษฎร์สงเคราะห์ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยเป็นวัดในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต เดิมชื่อว่าวัดป่าหนองแซง หรือวัดหนองแซง ซึ่งหลวงปู่บัว สิริปุณโณ และอาจารย์สวด ร่วมกับชาวบ้านหนองแซงสร้างขึ้น เมื่อปี 2481


ต่อมานายไพเราะ กลิ่นพะยอม ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ ได้ร่วมกับสมาชิกนิคม ช่วยกันบูรณะทำนุบำรุงวัด และตั้งชื่อใหม่ว่าวัดราษฎร์สงเคราะห์ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2524 ปัจจุบันพระอธิการสุริยันต์ สุทันโต เป็นเจ้าอาวาส และหลวงปู่เสน ปัญญาธโร ประธานสงฆ์ มีพระภิกษุ และสามเณร จำพรรษา 28 รูป


วัดราษฎร์สงเคราะห์ นับเป็นวัดที่สำคัญวัดหนึ่งของจังหวัดอุดรธานี มีพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ และจังหวัดต่างๆ เคารพ ศรัทธาเป็นจำนวนมาก ภายในวัดมีพุทธสถานที่สำคัญ คือ เจดีย์บรรจุอัฐิธาตุของหลวงปู่บัว สิริปุณฺโณ พระอริยสงฆ์แห่งบ้านหนองแซง เจ้าอาวาสรูปแรก และ “พระพุทธไตรโลกนาถศาสดา” ซึ่งกำลังดำเนินการก่อสร้าง มีขนาดหน้าตักกว้าง 39 เมตร สูง 75 เมตร ใต้ฐานพระใช้เป็นห้องวิปัสสนา ฝึกสมาธิ ส่วนชั้น 2 เป็นที่บรรจุอัฐิธาตุ องค์พระพุทธรูปจำลอง ภาพถ่ายครูบา อาจารย์ สายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต


ผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วมบุญได้ ผ่านบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชีพระอาจารย์เสน ปญฺญาธโร เลขบัญชี 510-433-810-1

ข่าวยอดนิยม