พระราชสำนัก

พระองค์เจ้าโสมสวลี โปรดให้ผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระกุศล ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดเวียงตั้ง

12 พ.ย. 2564

32 view

ข่าวในพระราชสำนัก

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 20.05 - 20.20 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 19.55 - 20.15 น.

หม่อมหลวง สราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระกุศล ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดเวียงตั้ง จังหวัดแพร่


วันนี้ เวลา 13.47 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ หม่อมหลวง สราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระกุศล ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดเวียงตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โดยทรงเป็นประธานจัดงานฯ ร่วมกับท่านผู้หญิงพันธุ์สวลี กิติยากร พระมารดา และหม่อมหลวงสราลี กิติยากร พระขนิษฐา เพื่อนำปัจจัยสมทบในการบูรณปฏิสังขรณ์ พระพุทธรูป "พระพุทธบรรพตธรรมรัตน์ โสมสราลีกิติมงคล" ขนาดหน้าตักกว้าง 6 เมตร สูง 9 เมตร ซึ่งจัดสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2562 ประดิษฐาน บริเวณด้านหลังวัดฯ ติดกับสถานที่ประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคล


วัดเวียงตั้ง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี 2485 ปัจจุบันมีพระภิกษุจำพรรษา รวม 3 รูป มีพระอธิการประดิษฐ์ ฐิตสจฺโจ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัด ตั้งแต่ปี 2520


โดยเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2522 พระอธิการประดิษฐ์ ประสบอุบัติเหตุไฟฟ้าช็อต ขณะนำชาวบ้านบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาวัด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ส่งผลให้แพทย์ต้องตัดแขน และขาทั้งสองข้าง เพื่อรักษาชีวิต โดยเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2525 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดแพร่ และทรงทราบเรื่อง จึงเสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงเยี่ยมพระอธิการประดิษฐ์ ณ วัดเวียงตั้ง และทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ จวบจนปัจจุบัน

ข่าวยอดนิยม