การเมือง

นักการเมือง-นักกฎหมาย เคลื่อนไหวหลังศาลวินิจฉัยคดีประวัติศาตร์ "ล้มล้างการปกครอง"

11 พ.ย. 2564

55 view

ข่าว 3 มิติ

ออกอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ : 22.35 - 23.05 น. | วันเสาร์-อาทิตย์ : 22.30 - 23.00 น.

ปฎิกิริยาทางการเมือง หลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก วินิจฉัยว่าการกระทำของ นายอานนท์ นำภา, นายภาณุพงศ์ จาดนอก และนางสาวปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ล้มล้างการปกครอง


นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล นำ ส.ส.ของพรรคแถลงท่าทีต่อคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ว่า การกระทำของนายอานนท์ นำภา, นายภาณุพงศ์ จาดนอก และนางสาวปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล ว่าไม่กังวลเรื่องการยุบพรรค แต่กังวลว่าคำวินิจฉัยดังกล่าวจะทำให้การเมืองแบ่งขั้วมากขึ้น เพราะกล่าวหาการแสดงออกทางการเมือง แบบเหมารวมว่าเป็นการล้มล้างการปกครอง


สำหรับกรณียุบพรรคการเมือง มีคำร้องที่นายณฐพร โตประยูร อดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้ร้องคดีแกนนำกลุ่มราษฎรล้มล้างการปกครองฯ ที่ศาลรัฐธรรมนูญเพิ่งตัดสินไปเมื่อวาน ไปยื่นร้องต่อ กกต.ไว้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ให้พิจารณา ยุบพรรคก้าวไกล เนื่องจากมองว่าพรรคก้าวไกลมีพฤติกรรมสนับสนุนกลุ่มผู้ชุมนุม


ทาง ดร.เจษฎ์ โทณวะณิก อดีตที่ปรึกษาคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ระบุว่า แม้คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไม่ส่งผลต่อการกระทำของแกนนำม็อบราษฎรในอดีต แต่พรรคการเมืองที่ไปสนับสนุนการกระทำมีโอกาสถูกยุบพรรคได้


อีกด้านหนึ่งก็เป็นการแสดงออกของกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยต่อคำวินิจฉัยของศาล เช่น กลุ่ม23 องค์กรนักศึกษา ออกแถลงการณ์ ปฏิเสธคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญทางเพจเฟซบุ๊กขององค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยระบุว่า เป็นกระบวนการไต่สวนที่ไม่เป็นธรรม เป็นการด้อยค่าสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ


นอกจากนี้ยังมีกลุ่มที่ไม่เปิดเผย เข้าไปแฮกเว็บไซต์ศาลรัฐธรรมนูญ ทำให้เมื่อเปิดเข้าไปที่เว็บไซต์ทางการของศาลรัฐธรรมนูญ ก็จะถูกเปลี่ยนชื่อไป เป็น ชื่อ Kangaroo Court ซึ่งหมายถึง ศาลเตี้ย หรือศาลที่ผิดกฎหมาย ต่อมาทางสำนักงานศาลฯจึงได้เข้าไปแก้ไข ถึงขณะนี้ก็ยังไม่สามารถเข้าถึงได้


ด้าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่ดูแลด้านความมั่นคง ก็เชื่อว่าจากคำวินิจฉัยดังกล่าว จะไม่มีความรุนแรงขึ้น ซึ่งหลังจากนี้เป็นหน้าที่ของตำรวจที่จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญต่อไปข่าวยอดนิยม