การเมือง

'ประยุทธ์' กล่าวถ้อยแถลงพิธีเปิดประชุม Paris Peace Forum เสนอให้ 'วัคซีน-ยา' โควิด เป็นสินค้าสาธารณะ

11 พ.ย. 2564

48 view

CH3ThailandNews

สรุปครบจบทุกประเด็นข่าว กับ CH3ThailandNews

นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงเวที Paris Peace forum มอง ต้องลดช่องว่างสร้างการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขโลก พร้อมเสนอ 3 ข้อ ผลักดันวัคซีนและยาโควิด-19 สินค้าสาธารณะ เร่งรัดการจัดทำตราสารระหว่างประเทศว่าด้วยโรคระบาด และฟื้นฟูเศรษฐกิจใหม่ที่ยั่งยืน


พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถ้อยแถลง ภายในการประชุม Paris Peace forum โดยระบุว่า ช่องว่างที่ต้องมีการแก้ไขในลำดับแรกคือช่องว่างของการเตรียมความพร้อมการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุขโลก จึงจำเป็นต้องเสริมสร้างให้เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสามารถปิดช่องว่างดังกล่าวได้ ด้วยการยึดมั่นความร่วมมือภายใต้กลไกพหุภาคี และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างทุกประเทศและทุกภาคส่วน โดยประเทศไทยเชื่อมั่นว่าธรรมาภิบาลโลกที่เข้มแข็ง จะช่วยส่งเสริมระบบสาธารณสุขของทุกประเทศ ให้มีภูมิต้านทานเท่าเทียมและเป็นธรรม


โดยนายกรัฐมนตรี ได้ขอเสนอให้ทุกฝ่ายร่วมมือ ช่วยกัน ผลักดันให้วัคซีนและยารักษาโรค โควิด -19 เป็นสินค้าสาธารณะของโลก ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วและเท่าเทียม นอกจากนี้การสนับสนุนให้ทุกประเทศบรรลุเป้าหมายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งเร่งรัดการเจรจาจัดทำตราสารระหว่างประเทศว่าด้วยโรคระบาด และส่งเสริมโมเดลการพัฒนา เศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG ให้เป็นโมเดลเศรษฐกิจใหม่ เพื่อเชื่อมโยง ในประเด็นความมั่นคงของมนุษย์ กับการฟื้นฟูที่ยั่งยืน สมดุลและครอบคลุม

ข่าวยอดนิยม